Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2015

De vloot getekend. De scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945

Op donderdag 3 december 2015 heeft viceadmiraal M.J.M. Borsboom, directeur van de Defensie Materieel Organisatie van het ministerie van Defensie, bij Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen het eerste exemplaar van het boek De vloot getekend in ontvangst genomen. Het tweede exemplaar werd aangeboden aan dhr. J.H.N. van Ameijden, directeur van Damen Schelde Naval S2015hipbuilding.
Deze laatste uitgave van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, van uitzonderlijk formaat vanwege de prachtige kleurprenten, biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945.


Na de Tweede Wereldoorlog moest de Koninklijke Marine nagenoeg van scratch beginnen met de opbouw van een nieuwe vloot. Gelukkig konden enkele van Nederlands nieuwe bondgenoten (in het kader van de NAVO, de WEU of anderszins) direct financiële hulp bieden, dan wel materieel verkopen, verhuren of lenen. Tegelijk herrees de Nederlandse scheepsbouwindustrie uit haar as, mede dankzij orders van de Koninklijke Marine. Na enkele decennia was de marine alweer in staat de nieuwbouw voor de marinevloot geheel voor eigen rekening te nemen en naar eigen inzicht en ontwerp vorm te geven; sinds de jaren zestig behoren de Nederlandse marineschepen in technisch opzicht zelfs tot de wereldtop.
Intussen stonden de geostrategische en technische ontwikkelingen niet stil: van Koude Oorlog tot New World Order, van wederopbouw tot global recession, van artilleriekruisers tot cyberspace, van onderzeebootbestrijding tot luchtverdediging, sea basing, zeeroofbestrijding en humanitaire operaties – op alle taken moest (en moet) de marine berekend zijn.

Geen ander dan oud-scheepsbouwer en tekenaar-constructeur Arie Visser was in staat om de vlootbouw van de Koninklijke Marine na 1945 zo te visualiseren: van iedere naoorlogse scheepsklasse boven de 400 ton is op groot formaat een zijaanzicht, een bovenaanzicht en een artist’s impression opgenomen, in virtuoos tekenwerk met haarscherp detail en in prachtige kleuren. De haast fotorealistische illustrering biedt niet alleen een prachtig portret van de Nederlandse oorlogsvloot, maar ook veel extra beeldinformatie.
Naast veel kijk- en leesplezier, geeft het boek ook houvast als naslagwerk. In de teksten bij de tekeningen wordt ingegaan op de strategische behoefte waaraan de klassen beantwoordden, op het ontwerp en de bouw en vervolgens op de daadwerkelijke inzet van de schepen. Zo biedt het werk niet alleen een helder historisch overzicht van de Nederlandse vlootbouw en de strategische ontwikkelingen na 1945, maar schetst het ook de levensloop van de individuele schepen, met talloze feiten en weetjes – nagenoeg alle (ex-)varensgasten van de Koninklijke Marine en veel werknemers uit de Nederlandse scheepsbouwindustrie zullen in dit boek stukjes en beetjes uit hun verleden terugvinden. Maar ook voor ieder ander die enigszins geïnteresseerd is in de marinegeschiedenis, de scheepsbouw of de zeeschilderkunst, zal deze publicatie een belangrijke aanwinst zijn.

Arie Visser en Alan Lemmers, De vloot getekend. De scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945; Uitgeverij Van Wijnen; hardcover; liggend A3-formaat; geïllustreerd; noten; bijlagen; 135 blz; ISBN 9789051944891; prijs € 59,95

Zijne Majesteit de Koning ontmoet Ridders Militaire Willems-Orde en presentatievaandels

Zie voor uitgebreide informatie: http://lintjes.nl/nieuws/zijne-majesteit-de-koning-ontmoet-ridders-militaire-willems-orde

Functieoverdracht MLD op vliegveld De Kooy

Op 30 oktober 2015 heeft KTZ Jaco de Bruin het vaandel van de MLD overgedragen aan CDR Gerhard Polet, de nieuwe groepsoudste van de Marineluchtvaardienst.
Deze functiewisseling was nodig omdat CDR Polet is benoemd tot Commandant van het Defensie Helikopter Commando (DHC). KTZ de Bruin is als Chefstaf van het DHC afgelost door een luchtmachtcollega.

Den Helder, 30 oktober 2015Functieoverdracht MLD op vliegveld De Kooy

In zijn afscheidsspeech keek KTZ de Bruin terug op de krap twee jaar waarin hij als groepscommandant MLD “vaandelhouder” is geweest. Hij was graag langer in functie gebleven, al zal hij ook in zijn nieuwe functie als Chef Kabinet van CZSK in de viering van 100 jaar MLD het nodige kunnen bijdragen. Hij stelde vast dat de verhouding tussen CZSK en CLSK inmiddels sterk is verbeterd, iets waaraan hij ook vanuit zijn nieuwe functie zal blijven werken. Er bestaan tussen beide organisaties weliswaar cultuurverschillen maar er zijn toch meer overeenkomsten dan verschillen. Verder keek hij met gepaste trots terug op de zeer geslaagde presentie van acht oud-VSQ320 bemanningsleden en het vaandel van de MLD bij de viering van 70 jaar D-day te Normandië afgelopen zomer. De Traditiekamer MLD kreeg een compliment voor haar ondersteuning en de professionele wijze waarop de geschiedenis van de MLD is vastgelegd, waardoor een zichtbare en tastbare verbinding bestaat tussen heden en verleden.
Cdr Polet was reeds van 2008-2011 vaandelhouder en voelde zich dan ook een beetje als Dirk Kuijt bij Feyenoord.

Marineman aan het roer op vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE EN RIJEN – Vliegbasis Gilze-Rijen krijgt voor het eerst in de geschiedenis een marineman als hoogste baas. Commandeur Gerhard Polet nam maandagmiddag het roer over van commodore Jan Willem Westerbeek. De overhandiging van het vaandel gebeurde in het bijzijn van onder meer bestuurders uit de regio en hooggeplaatste militairen uit binnen- en buitenland.

Gerhard Polet, zelf helikopterpiloot, is geen onbekende in Gilze en Rijen. Hij was namens de marine nauw betrokken bij de oprichting van het Defensie Helikopter Commando.Fly-by
Gilze-Rijen is met zestienhonderd medewerkers de grootste vliegbasis in Nederland. Alle typen toestellen die er zijn gestationeerd, maakten een fly-by over de basis.

Lezing Wies Platje

Tijdens de Donateursdag op 21 oktober 2015 heeft Wies Platje een voordracht gehouden over de Maritieme Inlichtingen Operaties  tijdens de Koude Oorlog.
Een lezenswaardig relaas dat hier nog is in te zien.

MLD en AWACS

De MLD beschikt weliswaar niet meer over MPA’s , maar oud-Marpatters spelen nog wel degelijk een belangrijke rol met hun kennis en ervaring op het gebied van surveillance, namelijk bij de NATO AWACS.

Op dit moment zijn maar liefst 5 MLD-ers lid van een bemanning van een AWACS-crew die haar taak uitvoert vanaf de vliegbasis Geilenkirchen.

Van links naar rechts:
AOO Bart van Eijk, Flight Engineer
SMJR Hella Gort, Flight Engineer
KLTZ Jos Rozenburg, Navigator
SMJR Cor Bakelaar, Flight Engineer
AOO Willem van Dorp, Flight Engineer

Henk geef onze Orions terug!

De column uit “Onze Luchtmacht” waarin A.C. Tjepkema ex-minister Kamp vraagt onze Orions die nu meer dan eens nodig zijn, weer in te lijven. Zie hier!

Noord-Hollands Dagblad, Luchtvaart

Op 24 juli 2015 j.l. stond een aardig artikel over onze Traditiekamer in het Noord-Holland Dagblad.
Volg deze link.

Nederlandse marinevliegers in de Fleet Air Arm gedurende WOII en daarna

In de Vliegende Hollander van deze maand staat een zeer lezenswaardig artikel over Nederlandse marinevliegers in de Fleet Air Arm gedurende de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna:
https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2015/06/vervlogentijden

Uitreiking postume decoraties LTZ 2OC G. Smelik

Uitreiking postume decoraties LTZ 2OC G. Smelik aan mevrouw Joke Kok-Brandt door CDR b.d. drs. C.D.M.J. Leebeek
Op 12 augustus 1957 stond een vlucht gepland met de Martin Mariner P 312 om naar de Ok Sibil vallei – in het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea – te vliegen om daar goederen af te werpen ter bevoorrading van een constructieploeg die een airstrip in de Ok Sibil vallei moest aanleggen ter ondersteuning van een geplande expeditie naar het nog tamelijk onbekende Sterrengebergte. Met behulp van honderden Papoea’s werd in de vallei op een geselecteerde locatie een strook grond vrijgemaakt van zijn natuurlijke begroeiing, ontdaan van de bovenste veenlaag en versterkt met stenen uit de rivier. Deze primitieve vliegveld-constructieploeg werd vanuit de lucht bevoorraad door vliegtuigen van de “Kroonduif” en van de Marineluchtvaartdienst. De ovaalvormige Ok Sibil vallei was vooral tussen 07.00-11.00 u meestal vrij van wolken; later op de dag zat de vallei vaak dicht met bewolking. De niet ongevaarlijke afwerpprocedure dwong de vliegers de vallei volgens de grootste diagonaal in te vliegen, de lading af te werpen en er daarna met vol vermogen weer uit te klimmen. Het vliegtuig de Mariner P 312 – afkomstig van het marinevliegkamp Biak – startte ’s morgens vanaf het vliegveld Mopah bij Merauke met zéér slecht zicht en verongelukte bij de start. De bemanning die bestond uit zeven koppen, alsmede twee van de drie meevliegende lokale politieagenten kwamen daarbij om het leven. Onder de slachtoffers was de 2e vlieger: luitenant ter zee vlieger der tweede klasse oudste categorie Gerard Smelik, de toenmalige echtgenoot van Joke Brandt. Haar verdriet was verpletterend. De begeleiding door de KM van de weduwe en haar jonge gezin was onpersoonlijk en – gemeten naar huidige maatstaven – nagenoeg nul. Het verhaal van het ongeval in Merauke was en bleef onbekend.
Na zijn pensionering is door Kees Leebeek – als historicus en oud-marineman – onderzoek gedaan naar het tijdperk Martin Mariner. Dat heeft geleid tot een boek waarin de tragische geschiedenis van deze amfibische vliegboot bij de KM wordt beschreven. Dit leidde als verwacht bij de nabestaanden tot veel reacties. Het tragische verleden dat zo vele jaren was verdrongen kwam weer tot leven.
Dankzij de persoonlijke inzet van Kees Leebeek konden onlangs bij haar thuis postuum de onderscheidingen waar LTZ Smelik recht op had worden uitgereikt aan zijn weduwe: het “Ereteken voor Orde en Vrede” en het “Nieuw-Guinea Herinneringskruis”. De onderscheidingen werden bij ministeriële beschikking postuum aan Smelik toegekend “als blijk van waardering voor zijn inzet in buitengewone en moeilijke omstandigheden in Nederlands-Indië (Ereteken voor Orde en Vrede) en in Nieuw-Guinea (Nieuw-Guinea Herinneringskruis)”.

Vliegtuigongeval Avenger 028

In de Alle Hens uitgave 02 van 2015 is een interessant en lezenswaardig artikel opgenomen over het vliegtuigongeval op 25 februari 1960 met de Avenger 028 waarbij vliegtuigmaker-konstabel 1 Louis Coenraad omkwam.
Klik hier voor de link naar het artikel.