Vrijwilligers

Voor het beheer en onderhoud van de collectie van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst en de projecten die daarmee verband houden zijn (soms veel) vrijwilligers nodig.

Een groot aantal vrijwilligers is al actief en werkt aan diverse projecten. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van hun expertise op velerlei gebied.

Momenteel (februari 2023) hebben we een vacature voor een technisch geschoolde vrijwilliger. Zie onze nieuwsrubriek voor de details.