Vrijwilligers

Voor het beheer en onderhoud van de collectie van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst en de projecten die daarmee verband houden zijn (soms veel) vrijwilligers nodig.

Een groot aantal vrijwilligers is al actief en werkt aan diverse projecten. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van hun expertise op velerlei gebied.

Het kan echter voorkomen dat specifieke kennis en/of kunde dan wel de tijd ontbreekt om bijzondere werkzaamheden aan te pakken of tot een goed einde te brengen.