Projecten

Op het ogenblik hebben de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst naast de reguliere werkzaamheden zoals onderhoud collectie, rondleidingen en deelname aan luchtvaartactiviteiten zoals open dagen, beurzen etc. de volgende grote projecten onder handen:

* digitaliseren collectiebeheer en fotoarchief en ontsluiten via internet

* inventariseren en digitaliseren bibliotheek (technisch en algemeen) en documenten

5

* restauratie en tentoonstellingsgereed maken (C) S2A
6

* restauratie en groot onderhoud Augusta Bell 220 (poortwachter)