Donateur worden

De Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst is voor wat betreft haar activiteiten afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers en de financiële ondersteuning van haar donateurs.

U kunt als donateur meehelpen het Maritiem Luchtvaarthistorisch erfgoed te behouden.

De donatie bedraagt slechts € 12,50 per jaar. De penningmeester zendt u daartoe elk jaar een uitnodiging tot betalen.
Schenkingen zijn natuurlijk altijd welkom!
Met uw donatie/schenkingen  worden diverse activiteiten bekostigd.

Elk jaar wordt er een donateursdag georganiseerd en verschijnt er een nieuwsbrief met aanvullende informatie, om zo de band met onze donateurs te verstevigen.

Graag vernemen we bij uw opgave voor het donateurschap de volgende gegevens (voor zover van toepassing):
-Naam en voorletters,
-adres inclusief postcode
-email adres
-als u veteraan bent tevens nummer veteranenpas
-wel of niet postactief
-werkzaam bij Defensie van/tot en registratienummer.

U kunt zich schriftelijk opgeven bij de

Secretaris van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst
Maritiem Vliegkamp De Kooy
Postbus 10 000
1780 CA Den Helder

of per  e-mail

of direct het bedrag storten op rekening nummer NL53RABO0370501853  t.n.v. de Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD onder vermelding van “nieuwe donateur” en bovenstaande gevraagde gegevens.

Zie ook de pagina m.b.t. het privacy protocol.