Gedenkrol

In de gedachtenisruimte binnen de Traditiekamer MLD is de gedenkrol Marineluchtvaartdienst geplaatst.
Hierin  zijn de te gedenken slachtoffers, gerangschikt op dag en maand van overlijden,  in boekvorm opgenomen.

De gedenkrol bevat 630 namen van slachtoffers en is formeel vastgesteld door het bestuur van onze stichting. Als custodian treden op KLTZ b.d. Jos Rozenburg, KLTZ b.d. Ivan Krijns en CDR b.d. Anne van Dijk. Zij coördineren het nog steeds voortgaande onderzoek en verzorgen een update na instemming van het bestuur.

Op 18 augustus 2017, de officiële 100e verjaardag van de Marineluchtvaartdienst is de geactualiseerde Gedenkrol tijdens een herdenkingsceremonie overhandigd aan de toenmalige Groepsoudste van de MLD, commandeur G. Polet . Deze gedenkrol is ook in verkorte versie opgenomen in het boek Een Eeuw Marineluchtvaartdienst.


Het bestuur houdt zich van harte aanbevolen voor aanvullende informatie die kan leiden tot verbeteringen van de gedenkrol.
De laatst geactualiseerde versie is van 21 februari 2024 .

Ga direct naar het PDF document   Gedenkrol Marineluchtvaartdienst.
Deze is gerangschikt op dag, maand, jaar.

U kunt de gedenkrol ook op alfabetische rangschikking van de namen doorzoeken (PDF) Gedenkrol MLD Alfabetisch

Criteria
I. Voor plaatsing in de Gedenkrol Marineluchtvaartdienst komen in aanmerking:

a) Alle MLD-militairen, die om het leven zijn gekomen door:
(1) een ongeval met of gerelateerd aan een militair vliegtuig, dan wel de gevolgen daarvan;
(2) een gevechtsactie (zowel “luchtvaartgerelateerd” als algemeen, bijv. strijd te land of ter zee) in tijd van oorlog of opgelopen spanning (zoals Tweede Wereldoorlog, Politionele acties, Korea conflict, Nieuw Guinea conflict);
(3) verblijf in krijgsgevangenschap of de gevolgen daarvan.

b) Alle militairen, behorende tot de eigen strijdkrachten of die van de bondgenoten, die om het leven zijn gekomen door:
(1) een ongeval met of gerelateerd aan een MLD-vliegtuig, dan wel de gevolgen daarvan;
(2) een gevechtsactie met een MLD-vliegtuig.

c) Alle MLD-militairen die vermist zijn na:
(1) een ongeval met of gerelateerd aan een militair vliegtuig;
(2) een gevechtsactie (zowel “luchtvaartgerelateerd” als algemeen, bijv. strijd te land of ter zee) in tijd van oorlog of opgelopen spanning (zoals Tweede Wereldoorlog, Politionele acties, Korea conflict, Nieuw Guinea conflict);
(3) verblijf in krijgsgevangenschap.

d) Alle personen, waarvan het bestuur van de “Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst” het, op andere dan bovenstaande criteria, noodzakelijk vindt dat zij in de Gedenkrol Marineluchtvaartdienst worden opgenomen.

II. Voor plaatsing in de Gedenkrol Marineluchtvaartdienst komen niet in aanmerking:

a) Alle personen, die op grond van één of meer van bovenstaande criteria geplaatst zouden kunnen worden, doch waarbij, tijdens de gebeurtenis die leidde tot hun overlijden, sprake was van een hen aan te rekenen misdrijf.

b) Alle personen, waarvan het bestuur van de “Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst” het minder wenselijk vindt dat zij in de Gedenkrol Marineluchtvaartdienst worden opgenomen.

III. Als MLD-militair wordt beschouwd:
– Een militair der Koninklijke Marine in het bezit van één of meer brevetten luchtvarende of behorend tot een MLD-dienstvak of (sub-)dienstgroep;
– Een militair van één der Nederlandse of Nederlands-Indische krijgsmachtonderdelen die bij zijn overlijden geplaatst of gedetacheerd was bij een MLD-onderdeel;
– Een militair van één der Nederlandse of Nederlands-Indische krijgsmachtonderdelen die bij zijn overlijden in opleiding was voor een brevet luchtvarende en bestemd om, na het behalen daarvan, bij een MLD-onderdeel te gaan dienen.

N.B: Indien bij een militair van één der Nederlandse of Nederlands-Indische krijgsmachtonderdelen twijfel bestaat of betrokkenen als MLD-militair kan worden beschouwd, geldt als richtlijn dat vermelding van tenminste één KM kenmerk bij een officiële organisatie of in een officiële publicatie daartoe voldoende is. Als voorbeelden dienen het vermelden van een KM-rang bij de Oorlogsgravenstichting en het voorkomen in de “Collectie Nalatenschappen KM” bij het NIMH

Bronnen

a             Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting (online op www.oorlogsgravenstichting.nl)

b             ‘70 jaar Marineluchtvaartdienst’   N. Geldhof,  1987, Uitgeverij Eisma, Leeuwarden (ISBN 90 70052 54 7)

c              ‘Nederlandse zeemansgraven Tweede Wereldoorlog’, Ed Melis en Wil van Wamel, 1988, Stichting Herdenking Junyo Maru

d             ‘De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945’, O.G. Ward, 1986, Unieboek B.V., Weesp (ISBN 90 228 37785)

e              ‘The Royal Netherlands Military Flying School 1942-1944’, O.G. Ward, P.C. Boer, G.J. Casius, 1985, Nederlands Instituut voor Militaire Historie

f              ‘Verkennen en bewaken, Dornier DO24K vliegboten van de Marineluchtvaartdienst’, N. Geldhof, 1979, Nederlands Instituut voor Militaire Historie

g              ‘Van Farman tot Neptune, 50 jaar Nederlandse marinevliegtuigen (deel 2)’, Hugo Hooftman, 1965, Zwolle

h             The British War Memorial Project

i               Commonwealth War Graves Commission

j              Belgian War Graves (online op www.wardeadregister.be)

k             ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’, deel 11C Nederlands-Indië III, Dr. L.M. de Jong

l               Naamboeken Officieren en Onderofficieren KM (diverse jaren)

k             Overlijdensadvertenties, Centraal Bureau voor Genealogie

m            ‘Gedenkrol van de Koninklijke Marine 1939-1962’, H. Floor, 2004

n             Archief landelijke kranten “Telegraaf” en “NRC Handelsblad”

o             Collectie nalatenschappen militairen KM en diverse andere bronnen, Nederlands Instituut voor Militaire Historie

p             Militaire onderscheidingen www.onderscheidingen.nl

q             Ererol gesneuveld en omgekomen personeel van de Marine Luchtvaartdienst in chronologische volgorde vanaf 1919. Inventarisnummer NIMH 666.

r              Ereboek van de voor het Vaderland gevallenen van de Marineluchtvaartdienst 1940-1962, IMH, 6 juli 1985

s              “Famous Bombers of the Second World War” William Green, Uitgeverij MacDonald, London 1960

t              “De Nederlandse Mitchells” G.J. Tornij, All Media Productions, Hilversum (ISBN 90-9013058-6)

u             Coen van den Heuvel/Flash Aviation, Eindhoven

v             “De Operaties van 320 Squadron”  N. Geldhof, 2006, Uitgeverij Geromy bv, Maarssen (ISBN 90-672-0396-3)

w             “De Vliegtuigen van 320 Squadron” N. Geldhof, 2006, Uitgeverij Geromy bv, Maarssen (ISBN 90-672-0397-1)

x             “Alle Hens van 320 Squadron” N. Geldhof, 2007, Uitgeverij Geromy bv, Maarssen (Geen ISBN)

y             “ Dutchies in de Fleet Air Arm” N. Geldhof, Uitgeverij Geromy bv, Maarssen (ISBN 978-90-6720-398-2)

z              Persoonsadministratie van alle omgekomenen van de KM in WO 2 (vanaf nov ’40). NIMH inventarisnummer 543

aa           Marinemonografie (De KM in de Tweede Wereldoorlog). NIMH inventarisnummer M1 0640

ab           Archief Van Steijn. Door Dhr. C. van Steijn (voormalig burgermedewerker van afd. VLITECH/DMKM) bijgehouden archief van nagenoeg alle MLD vliegtuigen

ac            Japanse interneringskaarten KNIL en Marine 1942-1945, archief 2.10.50.03, Nationaal Archief