Belangenbehartiging

Een groot deel van onze donateurs heeft de veteranenstatus.
De belangen van onze veteranen worden behartigd door het MiLu (voluit: de stichting Federatie van organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart).
Het MiLu behartigt de belangen van alle veteranen van de militaire luchtvaart. De voorzitter van de stichting overlegt regelmatig met de plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten. Onder de MiLu vallen diverse veteranenverenigingen van de Militaire Luchtvaart, waaronder ook De Stichting Vrienden van de MLD (de Stichting waar u als donateur van de Traditiekamer MLD automatisch ook lid van bent).

Peter Sebel ( coor.vet.post@ziggo.nl) is onze contactpersoon voor veteranenzaken en neemt (samen met onze voorzitter Anne van Dijk) deel aan het overleg in het MiLu. Peter kan u tevens alles vertellen over activiteiten, faciliteiten (zoals vrij vervoer) enz.

Toewijzingscriteria Veteranenstatus

De toewijzingscriteria voor wie de veteranenstatus krijgt na een uitzending zijn niet altijd eenduidig.
Zie  deze link voor de betreffende pagina van het Veteraneninstituut.

Nieuwe trailer van het V-Fond

Via deze link kunt u de nieuwe trailer van het V-Fonds bekijken.

Jaarverslag St. vrienden van de MLD (veteranen en postactieven)

Onze bijdrage aan het jaarverslag 2019 van de MILU is hier in te zien.

MILU artikel in de Vliegende Hollander

De Vliegende Hollander van 21 maart 2019 heeft een artikel aan 25 jaar MILU (De Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart ) gewijd.
Klik hier voor het artikel.

Nieuw KLu-veteranentenue

In  de Vliegende Hollander van maart 2019 wordt onder “In Formatie”  het nieuwe KLu veteranentenue bekendgesteld.  Voor bijzonderheden klik hier.

Uitvoering veteranenbeleid

Zelf kunt u heel veel informatie voor en over veteranen vinden op www.veteraneninstituut.nl
Het Veteraneninstituut is de uitvoerder van het veteranenbeleid dat door Defensie in overleg met het Veteranenplatform wordt bepaald.

 • Veteranenloket
  Op de website van het veteraneninstituut vindt u bijvoorbeeld ook de link naar het veteranenloket, www.veteranenloket.nl . Dit loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor alle vragen aangaande zorg, hulp, materiele ondersteuning en informatie. U kunt hen ook mailen: info@veteranenloket.nl of bellen tel. 0883340000.
 • Veteranenpas
  Ook kunt u op de website van het veteraneninstituut een veteranenpas aanvragen. Met deze pas kunt u voordeel krijgen bij winkels, hotelboekingen etc.
  Zie hiervoor www.veteraneninstituut.nl/diensten/veteranenpas. Mocht u onverhoopt niet meer weten wanneer u op uitzending bent geweest: geen nood. Wanneer u het formulier invult met de gegevens die u wel weet ( o.a. naam, adres, woonplaats en  geboortedatum) is dat al voldoende. Het veteraneninstituut kan de ontbrekende gegevens opvragen en zij vullen het formulier dan zelf aan.
 • Gratis treinkaartjes
  Post-actieve veteranen hebben recht op 2 x per jaar gratis treinvervoer voor het bezoeken van veteranen evenementen (ook de jaarlijkse Donateursdag van de Traditiekamer is een veteranenevenement). www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen