Slag in de Javazee en ramp te Broome Herdenking
Jaarlijks wordt de Slag in de Javazee herdacht met een bijeenkomst in de Kloosterkerk te Den Haag.
Bij deze slag op 27 feb 1942 verloren meer dan duizend opvarenden van het geallieerde eskader onder bevel van SBN Karel Doorman het leven. Hierna lag Java open voor de Japanse invasievloot.
Admiraal Helfrich gaf opdracht tot evacuatie van de marine uit de Indische archipel. De resterende vlooteenheden weken uit naar Ceylon, de MLD-eenheden moesten uitwijken naar Australië, waarbij het was toegestaan zoveel mogelijk gezinsleden aan boord van de vliegboten (Dorniers en Catalina’s) mee te nemen.
Na aankomst op 2 maart konden de vliegboten de inzittenden door de lage waterstand niet direct afzetten aan de wal en moest op de rede van Broome overnacht worden aan boord. De volgende ochtend (3 maart), vlak voordat de debarkatie met sloepen zou beginnen, werden de vliegboten aangevallen door een groep Japanse jagers.
Er brak een waar inferno uit doordat de weglekkende vliegtuigbrandstof onmiddellijk vlamvatte. Van de naar schatting 140 inzittenden aan boord van de MLD-vliegboten werden er 57 gedood en werden er 19 gewonden in het hospitaal opgenomen. Een waar drama waarbij de overlevenden niet zelden een of meer familieleden verloren.
Omdat de ramp te Broome een direct gevolg was van de verloren Slag in de Javazee wordt er dit jaar (80 jaar na dato) ook aandacht besteed aan de slachtoffers die vielen in Broome. Een drietal overlevenden van deze ramp zullen prominent aanwezig zijn bij de komende herdenking a.s. zaterdag 26 februari:

- Theo Doorman, zoon van de eskadercommandant, die als 5-jarige jongen overleefde, samen met zijn moeder.
- Josine Van Aggelen. Zij verloor als 5-jarig meisje haar beide ouders (haar vader was bwtk) en werd nadien spontaan geadopteerd door de fam. de Bruijn (LTZ de Bruijn was vlieger)
- KTZT b.d. David Sjerp, die als baby de ramp met zijn ouders overleefde. Zijn vader was eveneens vlieger.
Tijdens de herdenkingsdienst zal voorts een schilderij worden aangeboden over de Slag in de Javazee door Maarten Platje, waarover u in de Alle Hens onlangs meer hebt kunnen lezen.