Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2019

 

Lange afstand patrouillevliegtuig weer terug?

Een aantal vlag- en hoofdofficieren van de Koninklijke Marine buiten dienst, hebben een opiniërend artikel geschreven met het doel de discussie te starten over de thans ontbrekende langeafstandsverkenningscapaciteit van de Nederlandse krijgsmacht.

Klik hier voor het genoemde artikel.

Kranslegging MLD monument in Indonesië

Tijdens een bezoek in maart van het veteranenplatform aan Indonesië heeft Hans Peters, een van onze vrijwilligers, namens onze Stichting Vrienden van de Marineluchtvaartdienst een krans gelegd bij het MLD monument op het Nederlands ereveld Kembang Kunig

               

MLD veteraan Eduard Jacob overleden, zie artikel in de Vliegende Hollander

Marinevliegers Korea oorlog gedecoreerd

 

Onlangs zijn de marinevliegers die deelnamen aan de vergeten oorlog alsnog gedecoreerd.
KTZV Hagdorn in levende lijve en LTZV 1 Mulder en LTZV 1 van Crugten postuum.
Zie het artikel in de Alle Hens uitgave 11/2019.

Donateursdag 2 oktober 2019

Op 2 oktober 2019 meldden zich 210 donateurs bij de Traditiekamer op het Maritieme Vliegkamp de Kooij voor de jaarlijkse Donateursdag. Hiermee waren zowel het auditorium als de Kramerhal maximaal gevuld. Dit jaar was een lustrumjaar, want de SVTKMLD bestaat 25 jaar.

De voorzitter CDR b.d. Anne van Dijk stond hierbij stil en nam tevens twee bijzondere herinneringsvoorwerpen in ontvangst. De heer Muis bood het grafkruis aan van de in begin mei 1940 neergeschoten MLD-officier vlieger Jan Uytenhoudt. Dit grafkruis zal permanent worden tentoongesteld bij de stiltehoek van de Traditiekamer.
Het tweede herinneringsvoorwerp was de zogenaamde “Gin-pennant” van de longroom van het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman, R 81. Dit vaantje, waarmee werd aangegeven wanneer er een rondje werd gegeven, is tijdens de uitdienststelling van dit schip aangeboden aan de destijds langst geplaatste officier LTZ T Peutz, die de katapultofficier was. KTZ t b.d. Frans Koch bood het namens hem aan.

KTZ Hans Veken, groepsoudste van de MLD, gaf een uitgebreid beeld van de huidige en toekomstige situatie van de NH-90. Het toestel voldoet goed. Met kijkt al naar de volgende block-update en verder in de toekomst. Hij toont tenslotte beelden van een tilt-rotor vliegtuig en een helikopter met een duw-propeller, waarbij de voordelen van een helikopter en een vast-vleugelig vliegtuig zijn gecombineerd.

Een van de markantste MLD vliegtuigen, de Dornier Do-24-K, werd door KTZ b.d. Willem Visée op de hem kenmerkende wijze in de schijnwerper gezet. Zijn schets van de levensloop van deze destijds vooruitstrevende vliegboot met uitstekende vlieg- en vaareigenschappen werd met grote belangstelling gevolgd.

Een persoonlijke noot ontbrak niet op deze dag. Bestuurslid Jacques Bierens werd door de voorzitter in het zonnetje gezet vanwege zijn verdienste voor de stichting. Na vele jaren bestuurslid te zijn geweest heeft hij de wens te kennen gegeven het iets kalmer aan te willen doen. Jacques blijft zijn taken als collectiebeheerder en “chef der equipage” uitvoeren.
Zoals gewoonlijk was de reünie-sfeer in hoge mate aanwezig. Tijdens de koffie bij binnenkomst, de borrel en de traditionele rijstmaaltijd werden oude en nieuwe verhalen en herinneringen uitgewisseld.

Na de lunch vond in het auditorium de drukbezochte boekbespreking plaats van het boek “Breguet Atlantic” van de schrijver Martin de Boer, de uitgever is Geromy. Een van de bemanningsleden van het eerste uur van dit toestel, KLTZ b.d. Hans Bax hield een boeiend verhaal over de wijze waarop het toestel, na aanvankelijke moeilijkheden bij de aflevering door de MLD in gebruik werd genomen. Zijn eindoordeel over dit toestel was, ondanks de drie grote ongelukken, positief.

 

Nationale Veteranendag 2019

Voor het eerst was de Stichting Vrienden van de Traditiekamer/Stichting Vrienden van de MLD met een stand vertegenwoordigd op de Nationale Veteranendag op het Malieveld van Den Haag.

Voor velen was onbekend dat de Stichting Vrienden van de MLD ook de MLD veteranen vertegenwoordigt in de MILU, de overkoepelende belangenbehartigingsorganisatie voor veteranen uit de militaire luchtvaart. Deze dag stond in het teken van vredesoperaties, in onze stand waren de operaties waaraan de MLD heeft deelgenomen op fotopanelen weergegeven. Het was een warme dag, de organisatie en verzorging waren prima, er heerste een gezellige sfeer, het defilé was indrukwekkend en de Fly-Past werd strak uitgevoerd door de vooropvliegende NH-90.

 

Eerste MLD herinneringsmunt uitgereikt

Op 20 maart 2019 werd de eerste Herinneringsmunt MLD door de Chef der Equipage MLD uitgereikt aan de weduwe van de helaas al overleden Herman Witteveen. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn kinderen en de vrijwilligers van de Traditiekamer MLD.

De oorkonde behorende bij de toekenning vermeldt:
MLD herinneringsmunt No 01
toegekend aan:
Adjudant Onderofficier TDV (b.d.) Herman Witteveen
wegens het excellente ambassadeurschap voor de Marine Luchtvaartdienst als vrijwillig medewerker en gastheer van de Traditiekamer MLD.
Met deze herinneringsmunt geeft de Groepsoudste Marineluchtvaartdienst een tastbare blijk van waardering aan personeel dat zich onderscheidt door verantwoordelijkheidsbesef, doorzettingsvermogen en loyaliteit.
08 maart 2019
was getekend
KTZ J. Veken, Groepsoudste MLD en AOOTDV H.W.A. Zuiderduin, Chef der Equipage MLD