Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2014

Werkgroep Valkenburg

Binnen onze organisatie bestaan diverse werkgroepen, die aangestuurd worden door het bestuur. De nieuwste loot aan deze tak is de Werkgroep Valkenburg.
De prikkel hiervoor was het feit dat de reeds lang verwachte ontmanteling van het MVKValkenburg binnenkort een aanvang zal nemen. Daarmee wordt een volgende stap gezet naar de omvorming van het voormalige vliegkamp tot een woonwijk met bijna 5000 huizen, gebouwen, bebossing, waterpartijen enz. Het (concept)plan hiervoor kunt u vinden op de website van de gemeente Katwijk (het ontwikkelingsplan voor “de locatie Valkenburg”).
Maar wordt alles afgebroken of blijft er nog iets staan wat aan ons Valkenburg herinnerd? De voorlopige plannen gaan uit van het behoud van de verkeerstoren, het helofytenveld en een hangaar. Maar zullen toekomstige namen in de woonwijk (denk aan straatnamen, pleintjes enz) nog herinneren aan het roemruchte vliegveld met een veelbewogen historie?
Allemaal vragen waarover de komende jaren moet worden nagedacht en gesproken .
Om ervoor te zorgen dat er niet alleen vanuit de omwonenden (b.v. via de historische vereniging Oud Valkenburg) ideeën worden geventileerd, maar ook de stem wordt gehoord van de vele generaties MLD-ers die jarenlang lief en leed hebben gedeeld op het MVKV, heeft de Traditiekamer MLD de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Katwijk voorgesteld om namens haar achterban mee te denken en voorstellen te doen. Het is van belang dat onze (MLD-)mening eenduidig en vooraf goed afgestemd wordt geventileerd. Eendracht maakt immers macht. Onze stichting met 500 donateurs heeft een solide draagvlak in de MLD, jong en oud zijn vertegenwoordigd uit alle rangen en standen, militairen en burgers. De stichting beschikt met haar vele vrijwilligers en donateurs (waaronder historici) over een uitgebreid netwerk met grote expertise in de geschiedenis van de Marine Luchtvaartdienst, zodat historisch verantwoorde voorstellen kunnen worden gedaan die goed aansluiten bij de MLD-tradities.
De voorzitter van de Werkgroep Valkenburg (bij voorkeur een oud-commandant van MVKV) is momenteel cdr. b.d. drs. Kees Leebeek. Belangstellenden voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden op traka@vandijksr.nl

Afscheid MVK Valkenburg

In de NRC van 9 december 2014 is een artikel geplaatst waarbij Frans en Erik Kopp (vader en zoon, oud commandanten MARPAT/MVKV) terugblikken aan de vooravond van het ontmantelen van het het voormalige MVKV.
Het betreffende artikel kunt u hier inzien.

Boekbespreking : Een sterk mens, Willem van Prooijen, 1898-1978

De dochter van Willem van Prooijen heeft een lezenswaardig boek over haar vader, oorlogscommandant in de Oost en Commandant Vliegtuigsquadron 321, geschreven.
De recensie door Kees Leebeek is hier in te zien.