Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2011

Onthulling plaquette nagedachtenis verongelukte Dakota 079 van VSQ321 te NNG

Precies vijftig jaar na het tragische ongeval met de Dakota 079 van de Marineluchtvaartdienst, onthulden nabestaanden op zondag 2 januari 2011 een gedenkplaat voor de bemanning. Dit gebeurde tijdens een sobere en indrukwekkende herdenking bij het nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond.

In de avond van 2 januari 1961 verloren LTZ2OC Benno Smits, SGTV Reinder Mulder, SGTVGMRA Gerrit Bontius, KPLVGMR (V) Frits Immers en KPLVGMRKNST Rinus van de Wiel bij Biak in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea het leven toen een met de hand gelanceerde parachutefakkel voortijdig tot ontbranding kwam waardoor aan boord van de Dakota brand uitbrak. De daarop volgende poging om een noodlanding op zee te maken werd hen noodlottig. De lichamen van Smits, Bontius en Van de Wiel konden worden geborgen. Mulder en Immers zijn ondanks een intensieve zoekactie niet meer teruggevonden.

                              
Excuses
De vertegenwoordiger van de commandant der zeestrijdkrachten, KTZ Wolter Sillevis Smitt zei in zijn openingstoespraak dan ook tot de nabestaanden, “Vijf jonge marinemannen werden die dag weggerukt uit het leven, uit uw leven…”. Over het indertijd informeren van de nabestaanden zei hij, “In de jaren na het ongeval heeft de onzekerheid over wat er gebeurd is, veel te lang geduurd. Ook was er niet de aandacht voor u als nabestaanden, voor uw terechte gevoelens van boosheid, onbegrip en vertwijfeling, die wij nu vanzelfsprekend vinden. Ik bied u daarvoor, namens de Koninklijke Marine, mijn welgemeende excuses aan.”

Onthulling
Nadat de voormalige Dakota van ZKH Prins Bernhard als eerbetoon drie low passes over het Indië-monument had gemaakt onthulden de nabestaanden, door het wegnemen van de nationale driekleur, de gedenkplaat. Vervolgens hielden de weduwe van Rein Mulder en de dochter van Gerrit Bontius emotionele toespraken. Samen waren ze het er over eens dat het wel heel lang heeft geduurd voordat er enige mededeling werd gedaan over het verloop van het tragische ongeval. “Ik heb daar 49 jaar op moeten wachten,” zei mevrouw Mulder. De nabestaanden waren het er over eens dat met de onthulling van de gedenksteen eindelijk eer werd gedaan aan de omgekomen bemanning. Als slot van de ceremoniële onthulling legden onder andere vertegenwoordigers van de Koninklijke Marine, de reünistenvereniging van de Koninklijke Luchtmacht en van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst een krans bij de gedenkplaat. Daarnaast brachten familie, vrienden en oud collega´s een bloemenhulde.
Na het uitspreken van het gebed voor de marinevlieger door een vlootpredikant en het spelen van de Last Post, hielden de aanwezigen één minuut stilte. De onthulling van de plaquette, exact vijftig jaar na het tragische ongeval, markeerde een belangrijk moment voor de nabestaanden. Niet eerder vond in Nederland een herdenkingsdienst plaats voor de bemanning van Dakota 079.
Naast de nabestaanden waren ruim honderd oud collega’s van Klu, KM en actief dienenden getuige bij de onthulling, die werd gehouden bij een onttakeld Indië-monument waarvan enige weken ervoor door vandalen een groot deel van de bronzen gedenkplaten was gesloopt en meegenomen.