Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2009

MLD-gedenkplaten onthuld in Surabaya

                   

Op donderdag 12 maart 2009 onthulde commandeur Erik Kopp, een nieuw monument op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Op het monument zijn twee bronzen platen aangebracht met de namen van 98 militairen van de Marineluchtvaartdienst, die omgekomen zijn in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea en van wie de laatste rustplaats niet meer aanwijsbaar is. Vervolgens plaatste hij ter nagedachtenis van de slachtoffers een krans bij het monument. Namens de Oorlogsgravenstichting legden de heren Mr. R.S. Croll en P.C. van der Graaf, respectievelijk president en algemeen directeur van de Stichting. Met het herdenkingsmonument kregen de omgekomen marinemannen, voor wie geen graf kon worden ingericht, alsnog een plek daar waar zij herdacht kunnen worden. Het monument was een initiatief van de Oorlogsgravenstichting. De naamlijst is opgesteld in nauwe samenwerking met de Traditiekamer MLD en KLTZ Jos Rozenburg.

De heer P. Steenmeijer, directeur Indonesië van de Oorlogsgravenstichting, verwelkomde 30 belangstellenden op het ereveld. Onder de aanwezigen waren de heer Boenandir, een stoker-olieman van Hr.Ms. De Ruyter, en overlevende van de Slag in de Javazee op
27 februari 1942, Gerrit van Blokzijl, voormalig vakofficier vlieger van de MLD en tegenwoordig werkzaam in Indonesië.

Na de onthullingsplechtigheid nodigde de heer Steenmeijer de aanwezigen uit om een rondgang over het ereveld te maken. De rondgang voerde langs de monumenten waarop sinds 2006 namen van oorlogsslachtoffers zijn aangebracht van wie de laatste rustplaats niet aanwijsbaar is. Nabestaanden van deze slachtoffers hebben nu eindelijk een plek waar zij hun bloemen kunnen plaatsen.