Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2007

Aanbieding horloge (oorlogsbuit) op donateursdag 24 oktober 2007

Op 24 oktober 2007 heeft Rein Lub het horloge dat in mei 1962 hem als “oorlogsbuit” werd aangeboden aan de Traditiekamer geschonken.


Zijn daarbij gehouden toespraak waarin hij de geschiedenis daarvan belicht kunt u door hier te klikken nog eens nalezen.

 

Gedenkzuilen te Soesterberg voor alle omgekomen Nederlandse militaire luchtvarenden

In september 2007 zijn op de vliegbasis Soesterberg (de bakermat van de Nederlandse militaire luchtvaart) vijf gedenkzuilen onthuld met de namen van alle bemanningsleden die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen met een toestel van de KLu (in totaal 267 personen).

                  
Inmiddels is het aantal zuilen fors uitgebreid en op 27 mei 2010 onthuld (zie foto’s hierboven), waardoor de namen konden worden vermeld van alle Nederlandse militairen die tijdens een dienstvlucht als lid van een vliegtuigbemanning met een militair toestel om het leven zijn gekomen sedert het begin van de militaire luchtvaart. Het betreft personeel van de drie bloedgroepen in de Nederlandse Militaire Luchtvaart:
– de LVA (Luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht, na de oorlog omgevormd tot de
KLu) sedert 1913
– de Marine Luchtvaartdienst sedert 1917
– De LVA van het KNIL sedert 1914

In totaal gaat het om 1213 personen (416 MLD, 433 KLu en 364 KNIL) die aan de gestelde criteria voldoen.
Let wel: vermeld zijn alleen personen met de NL nationaliteit die zijn omgekomen als direct gevolg van een luchtvaartongeval tijdens een geautoriseerde dienstvlucht met het (militaire) toestel waarin zij dienden als bemanningslid of waarin zij onmisbaar waren voor de vluchtuitvoering.

Als bron voor de MLD-lijst heeft de “ Gedenkrol MLD ” gediend, opgesteld door KLTZ Jos Rozenburg m.m.v. KLTZ b.d. Ivan Krijns en CDR b.d. Anne van Dijk. Laatstgenoemde heeft met CDR b.d. Kees Leebeek ook de selectie uitgevoerd aan de hand van de voor het monument gestelde criteria. Het NIMH (Nederlands Militair Instituut voor Historie) is als onafhankelijk wetenschappelijk instituut met de eindcontrole van alle namen en overlijdensdata belast die voorkomen in haar archieven.

Het monument is vrij toegankelijk.