Met ingang van woensdag 23 juni is de Traditiekamer op woensdagen onder voorwaarden weer geopend voor bezoek.

Deze voorwaarden zijn:
1. U dient zich van tevoren aan te melden via info@traditiekamermld.nl
2. U en Uw medebezoekers moeten voldoen aan het Corona-triageprotocol.
a. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun
huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
b. Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer.
c. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezin.
d. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
e. Volg altijd de aanwijzingen van rondleiders en vrijwilligers van de Traditiekamer.

De 1,5 meter restrictie houdt in dat we nog geen grote groepen kunnen ontvangen.