De COVID-19 restricties zijn sinds 1 juni versoepeld. De Traditiekamer MLD mag van het
Helikopter Commando onder voorwaarden weer in gebruik worden genomen. Medio juni mogen een
aantal essentiële taken weer worden hervat, zoals veiligheidsinspecties en het noodzakelijke
onderhoud aan vliegtuigen en technische installaties. Het voorkomen van besmettingen met het
COVID-19 virus staat centraal in onze bedrijfsvoering. We voeren die voornamelijk uit met vrijwilligers
die niet in de risicocategorie vallen. Het grootste gedeelte van onze vrijwilligers werkt daarom thuis. Dit
beperkt onze capaciteit op de Traditiekamer. Bezoeken van kleine groepen aan de Traditiekamer zijn
mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1. Het is niet mogelijk zonder reservering de Traditiekamer te bezoeken. Reserveren kan
alleen via info@traditiekamermld.nl Tijdens het proces wordt U aan U gevraagd of U aan
het Corona-triageprotocol voldoet.
2. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun
huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
3. Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer.
4. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezin.
5. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
6. Volg altijd de aanwijzingen van rondleiders en vrijwilligers van de Traditiekamer.
7. Het maken van foto’s of video opnamen is binnen het Traditiekamercomplex toegestaan,
daarbuiten niet.