De nieuwsbrief, aan onze donateurs toegezonden (hebben we uw laatste adres?) is hier in te zien