De nieuwsbrief, na verzendgereed te zijn gemaakt (zie foto) , is aan onze donateurs toegezonden (hebben we uw laatste adres?) en is hier in te zien.