De Nieuwsbrief 2020 is nu digitaal (klik hier) beschikbaar.
Ten gevolge van de coronavirus beperkingen is de gedrukte versie later verzonden.
Helaas is daar wat mee misgegaan en is een aantal exemplaren niet verzonden. Er is niet meer na te gaan om welke  donateurs het gaat.
Mocht u geen gedrukt exemplaar hebben ontvangen en stelt u het op prijs deze alsnog te ontvangen dan kunt u dit melden bij onze penningmeester via email : petersprey@hetnet.nl