Nieuwsbrief 2020

 

Naamgeving nieuwe wijk voormalig MVK Valkenburg

                                  

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 5 sept. 2020 werd de aandacht gevestigd over een prijsvraag die is uitgeschreven voor de naam van het nieuwe dorp dat op het terrein van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg zal worden gebouwd.De voorlopige naam “Nieuw Valkenburg” is volgens de gemeente Katwijk niet verkeerd, maar misschien is er een nog beter idee. In verband daarmee is een prijsvraag uitgeschreven waarin als voorwaarde is gesteld:De naam mag niet langer zijn dan 24 lettertekens, bij voorkeur geen afkortingen hebben, en niet kwetsend of ‘raar’ zijn. Ook moet de naam passen bij de omgeving of betrekking hebben op het verleden daarvan.
Uw voorstel kan tot en met 18  september worden ingediend via de website www.katwijk.nl/naam , waarbij per persoon max. 2 namen mogen worden ingediend.Het gemeentebestuur van Katwijk stelt daaruit een top drie samen, waaruit het publiek vervolgens in een digitale stemronde de favoriet mag kiezen. De winnaar krijgt behalve eeuwige roem ook een cadeaubon van € 100.
Het geplande nieuwe dorp op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg gaat uit minimaal 5.000 en maximaal 5.600 woningen bestaan. De eerste 3-500 woningen worden op z’n vroegst in 2022 gebouwd.
Voor de geïnteresseerden : het “stedebouwkundig raamwerk van Nieuw Valkenburg is via de volgende link in te zien:
www.rijksvastgoedbedrijf.nl › publicatie › 2020/06/09

Karel Doormanweg

De toegangsweg van Den Helder wordt naar Karel Doorman vernoemd.De nieuwe zuidelijke toegangsweg van MVK De Kooy wordt vernoemd naar Heije Schaper. De adviezen van onze Stichting zijn de besluitvorming meegenomen. Zie de foto van het krantenartikel

Walk for Veterans                     

                                

De zevende Walk4Veterans staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Organisator stichting Hulp voor Helden daagt wandelaars uit in een periode van 75 dagen 75 kilometer te lopen en daarmee minimaal 75 euro sponsorgeld op te halen. Door het coronavirus krijgt de jaarlijkse sponsorloop Walk4Veterans een ander karakter, maar met hetzelfde doel voor ogen: geld ophalen voor aanschaf van een hulphond voor een veteraan met PTSS.

SBN b.d. Ruud Idzerda overleden

                                                
 Op zondag 9 februari j.l. is de tot dan oudste nog levende VOMLD schout-bij-nacht b.d. Ruud Idzerda op 96-jarige leeftijd overleden.
Idzerda mag met recht een MLD-coryfee worden genoemd: hij was een der eerste helikoptervliegers in de marine/krijgsmacht en de eerste straaljagervlieger in de MLD. Tijdens de watersnoodramp in 1953 redde hij met de eerste marinehelikopter S-51Jezebel vele tientallen mensen uit het ijskoude water en van daken. De door hem aan de Traditiekamer MLD geschonken lus van Bogert (vernoemd naar zijn mecano/hijslierbedienaar, die deze sling in allerijl maakte van parachutezijde) herinnert aan dit roemruchte wapenfeit.
Na een boordterm op Hr Ms Karel Doorman met de Seafury leidde hij als commandant van 860 Squadron met verve het MLD-aerobatic team de Sealords met de Seahawk, waarvan hij als ervaren jachtvlieger de eerste kist voor de MLD uit Engeland ophaalde. Na de functie als VOMLD ging hij in 1975 met FLO waarna hij op voorspraak van Prins Bernhard internationaal coördinator werd bij het Wereldnatuurfonds, dat volgens de prins wel een scheut militaire discipline kon gebruiken.
Zijn enerverende loopbaan is beschreven in Een bevlogen avontuur, dat leest als een spannend jongensboek (te koop in onze toko).
Via onderstaande link kunt u een interessant interview lezen uit de Alle Hens t.g.v. de viering van 100 jaar MLD met deze bescheiden en aimabele MLD’er.
https://magazines.defensie.nl/allehens/2017/03/03_100jr-mld
 

Aflossing coördinator MLD-veteranen

                                   

Op 5 februari j.l. heeft Dirk Megchelse zijn functie als coördinator/aanspreekpunt voor MLD-veteranen overgedragen aan oud-Marpatter Rob Varkevisser. Rob – die nog een drukke baan heeft – is nu bestuurslid van de St. Vrienden van de MLD, de zusterstichting van de St. Vrienden van de Traditiekamer die in MiLU-verband zorgt voor de belangenbehartiging van MLD-veteranen en postactieven.
Deze functiewisseling ging gepaard met enig ceremonieel waarbij Dirk de MLD-vlag via de voorzitter overdroeg aan zijn opvolger. Uit handen van de Chef der équipage van de MLD Adj. Henri Zuiderduin ontving hij de Erepenning van de MLD wegens zijn langdurige inspanningen om de presentie te verzekeren van MLD-veteranen en oudgedienden bij tal van ceremonies.
In Nieuwsbrief 2020 kunt u meer over de loopbaan van Dirk en zijn MLD-activiteiten lezen.