Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2016

99e Verjaardag Marineluchtvaartdienst

Op 18 augustus 2016 werd onderstaand bericht op de DHC pagina van het Intranet Defensie (voor intern Defensie gebruik) geplaatst:
Vandaag is het de 99ste verjaardag van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). De dienst begon in 1917 vanaf Marinevliegkamp de Mok op Texel en is momenteel voornamelijk actief vanaf het Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder.

De MLD is ontstaan uit de gedachte dat maritieme vliegers ook een maritieme achtergrond moesten hebben. Sinds de oprichting groeide de MLD gestaag, met verschillende wapenfeiten in de Tweede Wereldoorlog; De Noordzee, Normandië, Nederlands-Indië en de Indische Oceaan.
De MLD is in de loop der jaren geleidelijk kleiner geworden en bestaat al enige tijd niet meer als zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Marine. In 2008 onderging de MLD een gedaanteverandering toen de Groep Maritieme Helikopters van de Marine werd geïntegreerd met de helikopters van de Luchtmacht in het ‘joint’ Defensie Helikopter Commando (DHC). Het marinepersoneel binnen het DHC, ongeveer 20 procent van het totale bestand vormt nog steeds de huidige MLD, waarbij zij nog altijd de maritieme taken voor haar rekening neemt en het vaandel is behouden.
100 jaar MLD

Volgend jaar wordt de 100ste verjaardag van de MLD groots gevierd. Het eeuwfeest is geen afsluiting van een periode, maar richt zich nadrukkelijk op de toekomst. Voor de activiteiten in 2017 is gekozen voor het thema: 100 jaar MLD: ‘vliegen en varen eeuwig verbonden’. Op vrijdag 15 september zal er een officiële herdenkingsdag plaatsvinden die zal bestaan uit een ceremoniële herdenking van de MLD-gevallenen bij het monument op het MVKK. Met vaandel, erewacht en begeleiding van de tamboers en pijpers van de Marinierskapel. Aansluitend aan de ceremonie zal er een grote MLD-reünie plaatsvinden.
Op zaterdag 16 september zal de Heldair Show Maritiem plaatsvinden. Deze Vijfjaarlijkse airshow wordt gezamenlijk georganiseerd met Den Helder Airport met dit keer als thema ‘100 jaar MLD’. Er wordt gestreefd om een flink aantal vliegtuigtypen te tonen die bij de MLD in gebruik zijn geweest Tijdens deze dagen zal ook het boek getiteld “100 jaar MLD” worden gepresenteerd. Dit boek wordt momenteel geschreven door een aantal prominente, historisch onderlegde, oud MLD-ers. Meer informatie over zowel de officiële herdenking, de ceremonie en de Heldair Show Maritiem zal op een later moment volgen.

Traditiekamer
Veel van het historische erfgoed van de MLD is bewaard in een rijke collectie die zich bevindt in de Traditiekamer op Maritiem Vliegkamp De Kooy.

Catalina PH-PBY 75 jaar

Op 15 november 2016 is op het Aviodrome bij het vliegveld Lelystad in aanwezigheid van een groot aantal (luchtvaart) coryfeeën de tweejaarlijkse “Fiets van Messel Award” uitgereikt aan het Fokker Four demonstratieteam.

Tegelijkertijd is aandacht besteed aan de 75-jarige Consolidated Catalina PH-PBY. De voorzitter van de stichting die dit toestel exploiteert, Arjan Dros, legde uit waarom dit toestel zo bijzonder is. De zoon van oorlogsheld Karel Doorman, Theo Doorman, vertelde voor een muisstille zaal hoe hij als 6-jarig jongetje met zijn moeder in een Catalina vanuit Java in het Australische Broome was aangekomen en voor anker liggend door Japanse Zero jagers werd beschoten en voor zijn leven zwemmend langs de brandende vliegtuigwrakken werd gered.

Onze voorzitter Anne van Dijk kreeg van de directeur van de uitgeverij Geromy, Frank Venus, het eerste exemplaar van het boek over de Consolidated Catalina van de hand van Nico Geldof uitgereikt. Daarna vertelde hij ook een spectaculair verhaal over een reddingsactie waarbij een Catalina meer dan 70 drenkelingen heeft opgepikt en naar de wal heeft teruggevlogen.

Tot slot, en tot ieders inclusief de ontvangers grote verassing, werd Arjan Dros onderscheiden met het ridderschap in de orde van Oranje-Nassau. Door dit alles kreeg de dag wel een erg mooi MLD-accent.

Veteranen monument Tweede Kamer

De koning heeft op veteranendag (25 juni 2016) een nieuw monument onthuld in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is bedoeld voor Nederlanders die om het leven zijn gekomen bij missies en oorlogen ná de Tweede Wereldoorlog. Het monument eert Nederlanders (voornamelijk militairen) die zijn omgekomen onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies. Dit sluit aan bij de nationale Herdenking op 4 mei, waarbij naast de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog ook deze categorie wordt herdacht.

Daarmee is het monument een aanvulling op de twee andere monumenten die in de hal van de Tweede kamer staan: de erelijst van Gevallenen 1940-1945 en de Indische plaquette.
V.w.b. MLD kunt u denken aan bijvoorbeeld de slachtoffers die eind jaren ’50 vielen met de Martin Mariners.
Het monument bestaat uit een digitaal scherm waarop de namen van alle gevallenen worden getoond. Er kan op naam worden gezocht.

Heel sympathiek is de mogelijkheid om in het register bij een naam een digitaal bloemetje te leggen

Als bron voor de Lijst van Gevallenen hebben de naamlijsten gediend van twee monumenten in Roermond: het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties. Mochten er verschillen worden geconstateerd met de gegevens in de Gedenkrol MLD dan zullen wij actie ondernemen om deze gegevens te corrigeren.

Eerste NH-90 bemanning operationeel

In de december uitgave van de Alle Hens is een artikel opgenomen over de NH-90, de eerste bemanning is nu operationeel.
Zie hier voor het artikel.

Bezoek oudgediende aan Traditiekamer

Na een eerdere oproep in de Helderse Courant en facebook van de dochter van Wil Curvers is deze oud vliegtuigmaker te gast geweest in de Traditiekamer. De Helderse Courant heeft daar op 10 november 2016 een artikel aan gewijd dat u hier kunt inzien.

Alle Hens en Vliegende Hollander, NH-90

In de november 2016 uitgave van de Alle Hens en de Vliegende Hollander is een aardig artikel opgenomen over het nieuw “boordwapen” van de NH-90.
Klik hier voor het artikel.

Roemrucht squadron leeft voort

In de ALLE HENS,gepubliceerd op 20 september (aug-sep nummer) is een artikel geplaatst over de “Dunsfold Reunie” van het Nederlands 320 Squadron Royal Air Force.
Klik hier voor het artikel.

In onze collectie bevindt zich een bommenrichttoestel van het merk Goerz.

Het toestel staat in de Vreede-hal, in het portaal ” NOI , periode 1940-1950″, zie bijgaande foto’s.

                                    

Een van onze donateurs, KolKlu b.d. drs Anne C. Tjepkema, heeft over de verschillende typen bommenrichtkijkers die werden gebruikt tot eind WOII een interessant artikel geschreven voor het blad Luchtvaartkennis. Wij danken de redactie om dit op onze website te mogen plaatsen.

In het artikel treft u een tweetal namen aan van oud-MLD’ers die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling en vervolmaking van dit instrument.

Toespraak CLSK dodenherdenking 4 mei 2016

In 2008 is ervoor gekozen de Marine Luchtvaartdienst grotendeels te laten voortbestaan binnen het Defensie Helikopter Commando (DHC), een onderdeel van het Commando Luchtstrijdkrachten.
De tradities van de MLD worden in ere gehouden door onze collega’s van de Groep Maritieme Helikopters (dat inmiddels over alle 20 NH-90 toestellen beschikt).

Dat deze donkerblauwe component ook binnen de Koninklijke Luchtmacht een eigen plaats heeft verworven blijkt wel uit de recente benoeming van Commandeur Gerhard Polet tot Commandant van het DHC. En dat de bewogen geschiedenis van de MLD ook alle respect krijgt blijkt wel uit de speech die de Commandant Luchtstrijdkrachten LtGen. Schnitger hield bij de dodenherdenking op 4 mei j.l. bij het Vliegermonument op de voormalige Vlb. Soesterberg, de bakermat van de militaire luchtvaart.
Hierin zegt deze onder meer:
“ Het Defensie Helikopter Commando is een van de omvangrijkste onderdelen van het Commando Luchtstrijdkrachten en de maritieme helikopteroperaties vormen een belangrijk aandeel van het takenpakket dat het DHC uitvoert. Flink wat mannen en vrouwen binnen het DHC dragen het uniform van de Koninklijke Marine. Zij zetten de trotse traditie voort van de Marine Luchtvaartdienst, de MLD, een traditie die teruggaat tot 1917, volgend jaar een eeuw geleden. Ook de gevallenen van maritieme militaire luchtvaartgedenken wij vandaag op deze plek”.

Vervolgens gaat de C-LSK in op de grote tragiek van het gezin Limbosch, waarvan onder andere twee zoons in dienst van de MLD sneuvelden. Het hele verhaal kunt u lezen in de speech van C-LSK die u (klik hier) aantreft.

MLD-tableau in de Jezuïetengrot van de Cannerberg.

Tijdens de vorige donateursdag werd u een afbeelding getoond van een krijttekening op de grotwand in de zgn. Jezuïetengrot in de Cannerberg met de vraag wie over de vermelde personen wat meer wist. De naam René Blom ( de founding father van de Traditiekamer) sprong er uit. Welke achtergrond hadden deze personen?

Prudent Staal heeft het voor ons uitgezocht.

Al deze vliegtuigbemanningsleden waren bij het uitbreken van de oorlog in Z.O-Azië geplaatst bij de MLD in Indië. Een aantal vluchtte naar Australië en de rest naar Ceylon. Later in de oorlog werd deze club onderofficieren weer verenigd in Ceylon. Na de oorlog werden in aanwezigheid van hun echtgenotes regelmatig reünies georganiseerd, waarvan een in de grot waar Eef Smitshuyzen in de jaren ’70  hobbygids was. En dat leidde tot deze tastbare herinnering aan een levenslange vriendschap. Op het tableau staan met hun echtgenotes:
Sgtvl Ben de Jager (oud gezagvoerder KLM),
Sgtvl Wim van Herwaarden (idem),
Kpltel Piet van de Born (LTZVK 2 b.d.)
Kplvgmkr Herman Knip (LTZVK 2 b.d.)
Leo Konings (PIB)
Kplvgmkr Henk Eggers (oud vlieger bij BP)
Matrtel. Jan Eichelsheim (LTZVK 2 b.d.)
Sgtvl Eef Smitshuysen (LTKOL KLu b.d.)
Sgtvl René Blom (LTZVK 2 OC b.d.)
Sgtvl Jan van der Tol (LTZVK 2 b.d.)
en Agna Lamme, weduwe van sgtvl H. Lamme

Het werk van een NH 90 mechanisch monteur

In Alle Hens van mei 2016 werd aandacht besteed aan het werk van een NH 90 monteur. Klik hier voor het betreffende artikel.

Oranje Uil

In de “Vliegende Hollander” uitgave maart 2016 wordt uitgebreid verslag gedaan van deklanding kwalificaties bij dag en nacht. Daarbij werd ook de Oranje Uil verdiend, de onderscheiding dat je ook ‘s nachts van en aan boord kunt opereren.
Voor het artikel zie hier.