Artikelen ooit gepubliceerd als nieuws  en nog de moeite van het nalezen waard zijn worden op deze op pagina per jaar vermeld.

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2009, 2007

2018

100 jaar Maritiem Vliegkamp De Kooy, zie hier het artikel in de Alle Hens

100 jaar Maritiem Vliegkamp De Kooy, zie hier het artikel in de Vliegende Hollander

Fotocollectie Jan Zwijnenburg

Een eeuw geleden (op 7 okt 1918) werd het Marinevliegkamp De Kooy in gebruik gesteld. En op 15 juni 1943, dus 75 jaar geleden, werd VSQ 860 opgericht te Donibristle, gelegen vlakbij de marinebasis Rosyth in Zuid- Schotland. Reden voor de voormalige MLD-fotograaf Jan Zwijnenburg om zijn uitgebreide fotocollectie te schenken aan de Traditiekamer MLD. Velen van u zullen zijn werk kennen, niet in de laatste plaats uit de vele boeken over de MLD zoals die van Nico Geldhof. Jan vloog regelmatig mee met MPA-patrouilles vanaf MVKValkenburg en woont al jaren met zijn Engelse partner in Dunfermline, net als het niet meer bestaande Donibristle vlakbij Rosyth. De collectie vond plaats met een overnight trainingsvlucht van een NH90 van 860 Sq. op 23/24 augustus. De crew werd hartelijk ontvangen bij Jan thuis en een dag later vond de terugvlucht naar De Kooy plaats, waar deze bijzondere en uitstekend gedocumenteerde collectie (en Jan’s persoonlijke mascotte) werd overhandigd aan het bestuur van de Traditiekamer. Als dank voor dit genereuze gebaar ontving Jan Zwijnenburg het jubileumboek “Een eeuw Marineluchtvaartdienst”, zodat hij onder andere de ontstaansgeschiedenis van De Kooy en 860 Sq nog eens rustig kan nalezen.

    

Afscheid Consolidated Catalina PBY “Karel Doorman”

Geachte donateur en belangstellende,

Hoewel u wellicht al op de hoogte bent van alle tegenslagen die wij het
afgelopen jaar hebben moeten verwerken, willen wij U middels deze brief
uitleggen waarom wij tot nu toe niet in de gelegenheid zijn geweest om uw
rondvlucht uit te voeren.
In april 2017 kregen wij in het begin van het seizoen tijdens het trainen van
de vliegers te maken met een ernstige motorstoring. De storing was zo
ernstig, dat wij moesten besluiten om de motor te vervangen. Wij hebben
uiteindelijk een compleet gereviseerde motor in Amerika gevonden, maar
(inclusief transport) heeft het ruim 2 maanden geduurd voordat wij weer
konden vliegen.
Op 15 augustus 2017 bij terugkomst op het vliegveld Lelystad bleek dat de
neuswieldeuren klem zaten, wat tot gevolg had dat het neuswiel niet uit
wilde. Hierdoor is tijdens de landing de neus van de Catalina ernstig
beschadigd. De reparatie hiervan duurde veel langer dan voorzien, terwijl
ook de jaarlijkse inspectie erg lang duurde. Daarnaast was de betreffende
overheid niet echt coöperatief, waardoor we pas half juli 2018 weer met de
Catalina het luchtruim konden kiezen. Omdat de Catalina bijna een jaar niet
meer had gevlogen moesten de vliegers eerst weer worden getraind. En (u
raad het zeker al) tijdens een van de laatste trainingen ging de andere motor
ernstig kapot en wel zo erg dat deze motor ook gereviseerd moest worden.
Dus hebben we weer een nieuwe motor moeten kopen. Deze motor is eind
augustus in Nederland gearriveerd en is recentelijk op de Catalina
gemonteerd. Doordat ons seizoen van 1 april tot 1 oktober loopt hebben we
met pijn in ons hart moeten besluiten om in 2018 niet meer te vliegen.
Financieel gezien is de afgelopen 1½ jaar desastreus geweest. Naast het
aanschaffen van 2 motoren, samen 120.000 euro, moesten wij ook een
aanzienlijk bedrag betalen voor de reparatie en onderhoud terwijl er geen
inkomsten konden worden gegenereerd.
Graag willen wij ook de redenen met u delen waarom de Catalina uiteindelijk
naar Amerika is verkocht. Dit vergt wellicht eerst enige uitleg over de
structuur waarbinnen de Catalina opereert.
De Catalina PH-PBY was eigendom van de besloten vennootschap Catalina PBY BV.
Deze BV heeft het vliegtuig verhuurd aan de Stichting
Exploitatie Catalina (SEC). De SEC is dus houder van het vliegtuig wat
inhoudt dat de SEC verantwoordelijk is voor het onderhoud en de operatie
met de Catalina. De inkomsten van de SEC worden gedeeltelijk door de SEC
zelf gegenereerd middels rondvluchten voor donateurs en evenementen
vanuit het bedrijfsleven alsmede donaties van de Stichting “Vrienden van de
Catalina” (Stichting Vrienden).
De Stichting Vrienden voert het beheer over de donateurs en de bedrijven die
willen sponsoren. Het geld dat bij de vrienden binnenkomt, wordt
doorgegeven naar de SEC die daarmee o.a. de rekeningen van het
onderhoud, de stalling, training van bemanningen en reiskosten van de
vrijwilligers betaalt. Voor de diverse jaarrekeningen van zowel de SEC als de
Vrienden wil ik U gaarne verwijzen naar onze site www.catalina-PBY.nl .
De periode van april 2017 tot heden is voor de SEC rampzalig geweest.
Allereerst was er dus die motorstoring van april 2017 (kosten € 78.000).
Vervolgens kregen we op 15 augustus het incident met het neuswiel, met als
gevolg dat wij vanaf die datum tot 16 juli van dit jaar geen vluchten meer
konden uitvoeren. Alhoewel de reparatie van de beschadigde neus werd
gedekt door de verzekering, hadden wij wel een eigen risico van € 25000,–
Behalve de inkomsten via de vrienden, hebben wij geen inkomsten kunnen
genereren uit rondvluchten. Tel daarbij op dat tijdens de trainingen ook de
andere motor serieus kapot ging en vervangen moest worden (kosten €
42.000) en U zult begrijpen, dat de SEC financieel in zeer zwaar weer terecht
is gekomen. Alleen dankzij financiële bijdragen/leningen van de
aandeelhouders van Catalina PBY BV heeft de SEC tot op heden redelijk aan
zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen.
Echter de leningen hebben een dusdanige omvang gekregen, dat wij als
bestuur voor de toekomst geen mogelijkheden zien om die terug te betalen.
Daar komt bij dat:
– Het is voor de eigenaren niet meer op te brengen om telkens weer
financieel bij te springen
– Onze vrijwilligers worden steeds ouder terwijl er van jonge
gekwalificeerde aanwas geen sprake is
– We hebben helaas moeten ervaren dat er bij de overheid (lees IL&T),
zo weinig draagvlak is – ze hebben het afgelopen jaar meer tegen dan
meegewerkt – dat ook deze houding de toekomst van de Catalina onzeker
maakt
– Ook het bedrijfsleven staat niet te trappelen om ons structureel
te sponsoren.
Alles bij elkaar heeft het bestuur van de SEC tezamen met het bestuur van
de Vrienden in juli moeten besluiten om de operatie met de Catalina per 1
oktober te beëindigen en per diezelfde datum de huur van de Catalina bij
Catalina-PBY BC op te zeggen. Hierop heeft Catalina-PBY BV besloten om de
Catalina te verkopen.
Na dit besluit heeft Catalina PBY BV geprobeerd – samen met de vereniging
Bond Heemschut – om de Catalina met overheidsgeld onder te brengen bij

Nieuwe groepsoudste Marineluchtvaartdienst

Op vrijdag 30 augustus heeft Cdr G.A. (Gerhard) Polet het vaandel van de Marineluchtvaartdienst op het Maritiem Vliegkamp de Kooy overgedragen aan de nieuwe chefstaf van het Defensie Helikopter Commando, KTZ J. (Hans) Veken.
De vaandeloverdracht op deze zonovergoten dag vond plaats in de beste tradities van de MLD: de Marinierskapel speelde o.a. de MLD-mars, er was een defilé en na afloop een flypass. Onder de gasten bevonden zich naast familieleden o.a. CSZK vice-admiraal Kramer, tal van autoriteiten van marine en luchtmacht en ook een aantal oud-VOMLD’s en voormalige groepsoudsten. Ook een peloton MLD-veteranen was van de partij.

Voor Cdr Polet was het de tweede keer dat hij het MLD-vaandel overdroeg, want ook als (de eerste) chefstaf van het DHC vervulde hij de nevenfunctie van groepsoudste MLD. Hij keek met enige weemoed terug op het voorbije decennium waarin hij een belangrijke rol speelde bij de vorming van het DHC en waarborgen voor de bijzondere cultuur van de MLD wist zeker te stellen. Het was geen gemakkelijke periode waarin de reorganisatie van defensie door forse bezuinigingen en personeelsreducties de boventoon voerden. Er werd veel gevraagd van de inzet en loyaliteit van het MLD-personeel, hetgeen leidde tot een bovenmatig verloop. Gelukkig ziet de toekomst er rooskleuriger uit: er komen 22 NH90’s en ook de amfibische transportcapaciteit wordt een taak van de Groep Maritieme Helikopters vanaf De Kooy, waar binnen afzienbare tijd ook de NH90-simulator komt. De viering van “100 jaar MLD” heeft mede bijgedragen aan het herwonnen élan van de GMH.

Dit optimisme werd gedeeld en onderstreept door de nieuwe groepsoudste, KTZ Hans Veken, een door de wol geverfde MLD’er die niet alleen als Tacco-Lynx maar ook op de vloot en in de staf zijn sporen heeft verdiend.

MLD krijgt vleugels (artikel Noord Hollands Dagblad). Klik hier

Veteranendag 2018

Rob Varkevisser defileert met de MLD-vlag voor de koning tijdens het defilé op veteranendag 30 juni j.l. te Den Haag. Ook dit jaar namen weer verscheidene MLD-veteranen deel aan het MiLu-peloton.
Foto: Dirk Megchelse.

Nieuwsbrief 2018, klik hier

Artikel Alle Hens: “Laatste wens VGSQ 320 held”, klik hier 

100 jaar MLD, zie onze pagina 100 JAAR MLD voor de film van media dienst Defensie, artikel in de Vliegende Hollander en enkele impressies uit de pers.

Overhandiging eerste vernieuwde exemplaar van de Gedenkrol MLD

De overhandiging vond plaats in de Traditiekamer van de MLD op het Marinevliegkamp de Kooij. Aanwezig daarbij waren de Squadroncommandanten, de Chef der Equipage van de MLD en een groot aantal vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de MLD. Zij zagen toe hoe het tweede exemplaar werd overhandigd aan vrijwilliger H. Witteveen, die het boek plaatste in de gereedstaande vitrine en opensloeg op de datum 18 augustus.

Later werd door de Groepsoudste een Heildronk uitgebracht op de 100-jarige MLD, de bijeenkomst werd afgesloten met een Traditionele Marine rijsttafel.

Deze Gedenkrol bevat kort gezegd alle namen van militairen van de Marineluchtvaartdienst (of Buitenlandse militairen bij de MLD geplaatst) die tijdens hun dienstverrichting zijn overleden door een ongeval, gevechtsactie of verblijf in krijgsgevangenschap. De namen zijn gerangschikt op de dag en maand van hun overlijden. Dagelijks wordt de bladzijde op de corresponderende datum opengeslagen. Een team van drie vrijwilligers van de Traditiekamer zorgt voor het up-to-date houden van het boek. De heer Witteveen is degene die bij de Traditiekamer de dagelijkse zorg heeft over de Gedenkrol.
Voor de geïnteresseerden zijn hier de toespraken van CDR bd van Dijk en CDR G.A. Polet in te zien.

top

top

Alle Hens interviews met voormalige en actief dienende MLD’ers

In 2017 zal de Alle Hens ter gelegenheid van 100 jaar MLD een aantal interviews met voormalige en actief dienende MLD’ers publiceren.
Voor de maart 2017 uitgave (SBN b.d. Idzerda) klik hier.
Voor de mei 207 uitgave (AOOTDV Herman Witteveen) klik hier.
Voor de juli 2017 uitgave (3 generaties Raadsheer) klik hier.
Voor de augustus/september 2017 uitgave (CDR b.d. Anne van Dijk) klik hier.

2017

Alle Hens interviews met voormalige en actief dienende MLD’ers

In 2017 zal de Alle Hens ter gelegenheid van 100 jaar MLD een aantal interviews met voormalige en actief dienende MLD’ers publiceren.
Voor de maart 2017 uitgave (SBN b.d. Idzerda) klik hier.
Voor de mei 207 uitgave (AOOTDV Herman Witteveen) klik hier.
Voor de juli 2017 uitgave (3 generaties Raadsheer) klik hier.
Voor de augustus/september 2017 uitgave (CDR b.d. Anne van Dijk) klik hier.

Overdracht scheepsmodellen Hr.Ms. Karel Doorman

Op 25 april 2017 zijn door het bestuur van de Stichting vrienden van de Traditiekamer van de MLD twee modellen geschonken aan het JSS Zr.Ms. Karel Doorman van de vliegkampschepen die ooit dezelfde naam droegen: Hr.Ms. Karel Doorman I (ex-HMS Nairana,1946-1948) en de bekendere Karel Doorman II (ex-HMS Venerable,1948-1968).
Commandant KTZ Sim Schot en een deputatie van de bemanning toonden zich zeer verguld met dit geschenk, dat de afsluiting markeerde van een langdurige binnenligperiode wegens de reparatie van de hoofdmotoren.
De maker van beide modellen, Herman Witteveen, die als vliegtuigmaker nog op de Karel Doorman II (de R 81, ook wel genoemd “Hr.Ms. Rookverbod”) heeft gevaren, werd na het aansnijden van een reusachtige taart met zijn echtgenote in het zonnetje gezet.
In de vitrines (die zijn bekostigd door het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-lands zeedienst ) zijn in het kort de belangrijkste gegevens en verrichtingen van beide voorgangers op een plaquette te lezen.”
   
Modellen vervaardigd door vrijwilliger Herman Witteveen van de Stichting vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst.

Den Helder, 25 april 2017
Overhandiging scheepsmodellen a/b van de Karel Doorman

Hr Ms Karel Doorman I (QH1)
De escortcarrier HMS Nairana (14.000 ton, max. vaart 16 kts) was een voormalig koelschip met een vliegdek van 165 x 23 meter. De KM kreeg het schip twee jaar in bruikleen van de Royal Navy met Fairey Barracuda’s. Na de indienststelling op 20 maart 1946 nam het met 15 Fairey Firefly Mk 1 schroefjagers van 860 Squadron deel aan de eerste Politionele Actie in Nederlands-Indië. In maart 1948 teruggegeven aan de RN en later weer omgebouwd tot koelschip.

Hr Ms Karel Doorman II (R 81)
De voormalige light aircraftcarrier HMS Venerable (Colossus-klasse, 13.800 ton, max. vaart 25 kts) werd op 28 mei 1948 in dienst gesteld. Het schip vormde met 20-30 vliegtuigen gedurende twintig jaar de kern van de vloot. Tijdens een grootschalige verbouwing in 1955-1958 kreeg het een nieuw “eiland”, een hoekdek van 213 x 43 mtr en een stoomkatapult voor de opvolger van de Firefly, de Sea Hawk straaljager van 860 Squadron. Andere squadrons vlogen met de Sea Fury, de Grumman Avenger, de plane guard-helikopters S-51 en S-55, en de SH-35J voor onderzeebootbestrijding. Het vliegkampschip opereerde na de spraakmakende wereldreis in 1960 naar Ned. Nieuw-Guinea met Grumman Trackers S2F (de “Stoef”). In 1968 na een grote brand verkocht aan Argentinië en tot 1986 in dienst als ARA Vienticinco de Mayo

Aviodrome 5 juli 2017, 100 jaar MLD

Op woensdag 5 juli 2017 heeft de groepsoudste Marineluchtvaartdienst commandeur Gerhard Polet bij het Aviodrome te Lelystad om 16.00 u de expositie “100 jaar Marineluchtvaartdienst” geopend.

Onderdeel van deze thema-expositie zijn onder andere een net-afgebouwde replica van een Spijker en een van Berkel WA, beiden vliegtuigen uit de beginjaren van de MLD.
De media hebben aan de opening en de expositie aandacht besteed:
SBS 6 (Hart van Nederland 5 juli):
http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/marine-luchtvaartdienst-viert-100-jarig-jubileum/
Flevo Post: https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad

Van Berkel WA

In CATABELLETJE 1, een uitgave van de “Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY” is het volgende artikel opgenomen:

De “Van Berkel W-57” van de SNA.:
Het Van Berkel project (het 1:1 nabouwen van een door de vliegtuigafdeling van de “Van Berkels weegschalenfabriek” ontworpen en voor de Marineluchtvaartdienst bestemde vliegboot in de 20er jaren van de vorige eeuw) is na een bouwperiode van ruim 16 jaar bijna klaar. Begin 2016 zijn we begonnen met het samenbouwen van de diverse onderdelen. Jaren zijn we met zijn allen druk bezig geweest met het construeren van de drijvers, de romp, de vleugels en alles wat erbij komt kijken om een compleet vliegtuig te bouwen. Op het marinevliegkamp Valkenburg zijn we begonnen. In 2006 werd het vliegveld gesloten en moesten we verhuizen. Bij het Aviodrome waren we van harte welkom. Na een korte aanloop periode ging de bouw weer verder. Echter door de grote afstand en werkende mensen was alleen de zaterdag de aangewezen dag dat we konden werken aan de Van Berkel. Nu zijn we zover dat het project bijna klaar is. Rond de jaarwisseling (2016-2017)stond de W-57 vrijwel compleet in de T2-hangaar van het Aviodrome. Dit om de besturingskabels naar de rolroeren aan te brengen en natuurlijk om de bezoekers van het Aviodrome te laten zien waar we mee bezig zijn..
Momenteel zijn de vleugels en de rolroeren weer gedemonteerd en zijn we zover dat we deze vleugels kunnen bedoeken. We zijn begonnen met de rolroeren en als die klaar zijn gaan we de vleugels bedoeken en dan kunnen we nog een paar extra handjes gebruiken voor het naaiwerk. 17 Juni 2017 moet het toestel klaar zijn want dan gaat hij de expositie in. Dit ter gelegenheid van het feit dat het 100 jaar geleden is dat de MLD is opgericht. De laatste loodjes dus.

Het bestuur van de Traditiekamer MLD heeft geadviseerd over de inrichting van de expositie bij het Aviodrome.

top

2016

 

99e Verjaardag Marineluchtvaartdienst

Op 18 augustus 2016 werd onderstaand bericht op de DHC pagina van het Intranet Defensie (voor intern Defensie gebruik) geplaatst:
Vandaag is het de 99ste verjaardag van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). De dienst begon in 1917 vanaf Marinevliegkamp de Mok op Texel en is momenteel voornamelijk actief vanaf het Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder.

De MLD is ontstaan uit de gedachte dat maritieme vliegers ook een maritieme achtergrond moesten hebben. Sinds de oprichting groeide de MLD gestaag, met verschillende wapenfeiten in de Tweede Wereldoorlog; De Noordzee, Normandië, Nederlands-Indië en de Indische Oceaan.
De MLD is in de loop der jaren geleidelijk kleiner geworden en bestaat al enige tijd niet meer als zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Marine. In 2008 onderging de MLD een gedaanteverandering toen de Groep Maritieme Helikopters van de Marine werd geïntegreerd met de helikopters van de Luchtmacht in het ‘joint’ Defensie Helikopter Commando (DHC). Het marinepersoneel binnen het DHC, ongeveer 20 procent van het totale bestand vormt nog steeds de huidige MLD, waarbij zij nog altijd de maritieme taken voor haar rekening neemt en het vaandel is behouden.
100 jaar MLD

Volgend jaar wordt de 100ste verjaardag van de MLD groots gevierd. Het eeuwfeest is geen afsluiting van een periode, maar richt zich nadrukkelijk op de toekomst. Voor de activiteiten in 2017 is gekozen voor het thema: 100 jaar MLD: ‘vliegen en varen eeuwig verbonden’. Op vrijdag 15 september zal er een officiële herdenkingsdag plaatsvinden die zal bestaan uit een ceremoniële herdenking van de MLD-gevallenen bij het monument op het MVKK. Met vaandel, erewacht en begeleiding van de tamboers en pijpers van de Marinierskapel. Aansluitend aan de ceremonie zal er een grote MLD-reünie plaatsvinden.
Op zaterdag 16 september zal de Heldair Show Maritiem plaatsvinden. Deze Vijfjaarlijkse airshow wordt gezamenlijk georganiseerd met Den Helder Airport met dit keer als thema ‘100 jaar MLD’. Er wordt gestreefd om een flink aantal vliegtuigtypen te tonen die bij de MLD in gebruik zijn geweest Tijdens deze dagen zal ook het boek getiteld “100 jaar MLD” worden gepresenteerd. Dit boek wordt momenteel geschreven door een aantal prominente, historisch onderlegde, oud MLD-ers. Meer informatie over zowel de officiële herdenking, de ceremonie en de Heldair Show Maritiem zal op een later moment volgen.

Traditiekamer
Veel van het historische erfgoed van de MLD is bewaard in een rijke collectie die zich bevindt in de Traditiekamer op Maritiem Vliegkamp De Kooy.

Catalina PH-PBY 75 jaar

Op 15 november 2016 is op het Aviodrome bij het vliegveld Lelystad in aanwezigheid van een groot aantal (luchtvaart) coryfeeën de tweejaarlijkse “Fiets van Messel Award” uitgereikt aan het Fokker Four demonstratieteam.

Tegelijkertijd is aandacht besteed aan de 75-jarige Consolidated Catalina PH-PBY. De voorzitter van de stichting die dit toestel exploiteert, Arjan Dros, legde uit waarom dit toestel zo bijzonder is. De zoon van oorlogsheld Karel Doorman, Theo Doorman, vertelde voor een muisstille zaal hoe hij als 6-jarig jongetje met zijn moeder in een Catalina vanuit Java in het Australische Broome was aangekomen en voor anker liggend door Japanse Zero jagers werd beschoten en voor zijn leven zwemmend langs de brandende vliegtuigwrakken werd gered.

Onze voorzitter Anne van Dijk kreeg van de directeur van de uitgeverij Geromy, Frank Venus, het eerste exemplaar van het boek over de Consolidated Catalina van de hand van Nico Geldof uitgereikt. Daarna vertelde hij ook een spectaculair verhaal over een reddingsactie waarbij een Catalina meer dan 70 drenkelingen heeft opgepikt en naar de wal heeft teruggevlogen.

Tot slot, en tot ieders inclusief de ontvangers grote verassing, werd Arjan Dros onderscheiden met het ridderschap in de orde van Oranje-Nassau. Door dit alles kreeg de dag wel een erg mooi MLD-accent.

Veteranen monument Tweede Kamer

De koning heeft op veteranendag (25 juni 2016) een nieuw monument onthuld in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is bedoeld voor Nederlanders die om het leven zijn gekomen bij missies en oorlogen ná de Tweede Wereldoorlog. Het monument eert Nederlanders (voornamelijk militairen) die zijn omgekomen onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies. Dit sluit aan bij de nationale Herdenking op 4 mei, waarbij naast de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog ook deze categorie wordt herdacht.
Daarmee is het monument een aanvulling op de twee andere monumenten die in de hal van de Tweede kamer staan: de erelijst van Gevallenen 1940-1945 en de Indische plaquette.
V.w.b. MLD kunt u denken aan bijvoorbeeld de slachtoffers die eind jaren ’50 vielen met de Martin Mariners.
Het monument bestaat uit een digitaal scherm waarop de namen van alle gevallenen worden getoond. Er kan op naam worden gezocht.

Heel sympathiek is de mogelijkheid om in het register bij een naam een digitaal bloemetje te leggen.
                                   

Als bron voor de Lijst van Gevallenen hebben de naamlijsten gediend van twee monumenten in Roermond: het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties. Mochten er verschillen worden geconstateerd met de gegevens in de Gedenkrol MLD dan zullen wij actie ondernemen om deze gegevens te corrigeren.

Eerste NH-90 bemanning operationeel

In de december uitgave van de Alle Hens is een artikel opgenomen over de NH-90, de eerste bemanning is nu operationeel.
Zie hier voor het artikel.

Bezoek oudgediende aan Traditiekamer

Na een eerdere oproep in de Helderse Courant en facebook van de dochter van Wil Curvers is deze oud vliegtuigmaker te gast geweest in de Traditiekamer. De Helderse Courant heeft daar op 10 november 2016 een artikel aan gewijd dat u hier kunt inzien.

Alle Hens en Vliegende Hollander, NH-90

In de november 2016 uitgave van de Alle Hens en de Vliegende Hollander is een aardig artikel opgenomen over het nieuw “boordwapen” van de NH-90.
Klik hier voor het artikel.

Roemrucht squadron leeft voort

In de ALLE HENS,gepubliceerd op 20 september (aug-sep nummer) is een artikel geplaatst over de “Dunsfold Reunie” van het Nederlands 320 Squadron Royal Air Force.
Klik hier voor het artikel.

1/72 Hawker Seahawk

Van Aviation 72 is een gloednieuw diecast (metalen) model zojuist binnengekomen van de Hawker Seahawk in MLD kleuren !
Seahawk
Dit kant-en-klare model ziet er geweldig uit, dus als je Nederlandse militaire diecast modellen spaart, of gewoon de Seahawk net als ik een wel heel mooi vliegtuig vindt… hij is nu leverbaar !
Zie: http://www.flash-aviation.nl

Bommenrichttoestellen

In onze collectie bevindt zich een bommenrichttoestel van het merk Goerz.
Het toestel staat in de Vreede-hal, in het portaal ” NOI , periode 1940-1950″, zie bijgaande foto’s.
           Goerz1Goerz2
Een van onze donateurs, KolKlu b.d. drs Anne C. Tjepkema, heeft over de verschillende typen bommenrichtkijkers die werden gebruikt tot eind WOII een interessant artikel geschreven voor het blad Luchtvaartkennis. Wij danken de redactie om dit op onze website te mogen plaatsen.
In het artikel treft u een tweetal namen aan van oud-MLDers die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling en vervolmaking van dit instrument.

Toespraak CLSK dodenherdenking 4 mei 2016

In 2008 is ervoor gekozen de Marine Luchtvaartdienst grotendeels te laten voortbestaan binnen het Defensie Helikopter Commando (DHC), een onderdeel van het Commando Luchtstrijdkrachten.
De tradities van de MLD worden in ere gehouden door onze collega’s van de Groep Maritieme Helikopters (dat inmiddels over alle 20 NH-90 toestellen beschikt).

Dat deze donkerblauwe component ook binnen de Koninklijke Luchtmacht een eigen plaats heeft verworven blijkt wel uit de recente benoeming van Commandeur Gerhard Polet tot Commandant van het DHC. En dat de bewogen geschiedenis van de MLD ook alle respect krijgt blijkt wel uit de speech die de Commandant Luchtstrijdkrachten LtGen. Schnitger hield bij de dodenherdenking op 4 mei j.l. bij het Vliegermonument op de voormalige Vlb. Soesterberg, de bakermat van de militaire luchtvaart.
Hierin zegt deze onder meer:
“ Het Defensie Helikopter Commando is een van de omvangrijkste onderdelen van het Commando Luchtstrijdkrachten en de maritieme helikopteroperaties vormen een belangrijk aandeel van het takenpakket dat het DHC uitvoert. Flink wat mannen en vrouwen binnen het DHC dragen het uniform van de Koninklijke Marine. Zij zetten de trotse traditie voort van de Marine Luchtvaartdienst, de MLD, een traditie die teruggaat tot 1917, volgend jaar een eeuw geleden. Ook de gevallenen van maritieme militaire luchtvaartgedenken wij vandaag op deze plek”.

Vervolgens gaat de C-LSK in op de grote tragiek van het gezin Limbosch, waarvan onder andere twee zoons in dienst van de MLD sneuvelden. Het hele verhaal kunt u lezen in de speech van C-LSK die u (klik hier) aantreft.

MLD-tableau in de Jezuïetengrot van de Cannerberg.

Tijdens de vorige donateursdag werd u een afbeelding getoond van een krijttekening op de grotwand in de zgn. Jezuïetengrot in de Cannerberg met de vraag wie over de vermelde personen wat meer wist. De naam René Blom ( de founding father van de Traditiekamer) sprong er uit. Welke achtergrond hadden deze personen?
Jezuietengrot CannerbergPrudent Staal heeft het voor ons uitgezocht.

Al deze vliegtuigbemanningsleden waren bij het uitbreken van de oorlog in Z.O-Azië geplaatst bij de MLD in Indië. Een aantal vluchtte naar Australië en de rest naar Ceylon. Later in de oorlog werd deze club onderofficieren weer verenigd in Ceylon. Na de oorlog werden in aanwezigheid van hun echtgenotes regelmatig reünies georganiseerd, waarvan een in de grot waar Eef Smitshuyzen in de jaren ’70  hobbygids was. En dat leidde tot deze tastbare herinnering aan een levenslange vriendschap. Op het tableau staan met hun echtgenotes:
Sgtvl Ben de Jager (oud gezagvoerder KLM),
Sgtvl Wim van Herwaarden (idem),
Kpltel Piet van de Born (LTZVK 2 b.d.)
Kplvgmkr Herman Knip (LTZVK 2 b.d.)
Leo Konings (PIB)
Kplvgmkr Henk Eggers (oud vlieger bij BP)
Matrtel. Jan Eichelsheim (LTZVK 2 b.d.)
Sgtvl Eef Smitshuysen (LTKOL KLu b.d.)
Sgtvl René Blom (LTZVK 2 OC b.d.)
Sgtvl Jan van der Tol (LTZVK 2 b.d.)
en Agna Lamme, weduwe van sgtvl H. Lamme

Het werk van een NH 90 mechanisch monteur

In Alle Hens van mei 2016 werd aandacht besteed aan het werk van een NH 90 monteur. Klik hier voor het betreffende artikel.

Oranje Uil

In de “Vliegende Hollander” uitgave maart 2016 wordt uitgebreid verslag gedaan van deklanding kwalificaties bij dag en nacht. Daarbij werd ook de Oranje Uil verdiend, de onderscheiding dat je ook ‘s nachts van en aan boord kunt opereren.
Voor het artikel zie hier.

top

2015

De vloot getekend. De scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945

Op donderdag 3 december 2015 heeft viceadmiraal M.J.M. Borsboom, directeur van de Defensie Materieel Organisatie van het ministerie van Defensie, bij Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen het eerste exemplaar van het boek De vloot getekend in ontvangst genomen. Het tweede exemplaar werd aangeboden aan dhr. J.H.N. van Ameijden, directeur van Damen Schelde Naval S2015hipbuilding.
Deze laatste uitgave van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, van uitzonderlijk formaat vanwege de prachtige kleurprenten, biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945.
De vloot getekend – omslag (800×624)Van scratch tot wereldtop
Na de Tweede Wereldoorlog moest de Koninklijke Marine nagenoeg van scratch beginnen met de opbouw van een nieuwe vloot. Gelukkig konden enkele van Nederlands nieuwe bondgenoten (in het kader van de NAVO, de WEU of anderszins) direct financiële hulp bieden, dan wel materieel verkopen, verhuren of lenen. Tegelijk herrees de Nederlandse scheepsbouwindustrie uit haar as, mede dankzij orders van de Koninklijke Marine. Na enkele decennia was de marine alweer in staat de nieuwbouw voor de marinevloot geheel voor eigen rekening te nemen en naar eigen inzicht en ontwerp vorm te geven; sinds de jaren zestig behoren de Nederlandse marineschepen in technisch opzicht zelfs tot de wereldtop.
Intussen stonden de geostrategische en technische ontwikkelingen niet stil: van Koude Oorlog tot New World Order, van wederopbouw tot global recession, van artilleriekruisers tot cyberspace, van onderzeebootbestrijding tot luchtverdediging, sea basing, zeeroofbestrijding en humanitaire operaties – op alle taken moest (en moet) de marine berekend zijn.
De vloot getekend - omslag (800x624)Geen ander dan oud-scheepsbouwer en tekenaar-constructeur Arie Visser was in staat om de vlootbouw van de Koninklijke Marine na 1945 zo te visualiseren: van iedere naoorlogse scheepsklasse boven de 400 ton is op groot formaat een zijaanzicht, een bovenaanzicht en een artist’s impression opgenomen, in virtuoos tekenwerk met haarscherp detail en in prachtige kleuren. De haast fotorealistische illustrering biedt niet alleen een prachtig portret van de Nederlandse oorlogsvloot, maar ook veel extra beeldinformatie.
Naast veel kijk- en leesplezier, geeft het boek ook houvast als naslagwerk. In de teksten bij de tekeningen wordt ingegaan op de strategische behoefte waaraan de klassen beantwoordden, op het ontwerp en de bouw en vervolgens op de daadwerkelijke inzet van de schepen. Zo biedt het werk niet alleen een helder historisch overzicht van de Nederlandse vlootbouw en de strategische ontwikkelingen na 1945, maar schetst het ook de levensloop van de individuele schepen, met talloze feiten en weetjes – nagenoeg alle (ex-)varensgasten van de Koninklijke Marine en veel werknemers uit de Nederlandse scheepsbouwindustrie zullen in dit boek stukjes en beetjes uit hun verleden terugvinden. Maar ook voor ieder ander die enigszins geïnteresseerd is in de marinegeschiedenis, de scheepsbouw of de zeeschilderkunst, zal deze publicatie een belangrijke aanwinst zijn.

Arie Visser en Alan Lemmers, De vloot getekend. De scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945; Uitgeverij Van Wijnen; hardcover; liggend A3-formaat; geïllustreerd; noten; bijlagen; 135 blz; ISBN 9789051944891; prijs € 59,95

Zijne Majesteit de Koning ontmoet Ridders Militaire Willems-Orde
presentatievaandels
presentatievaandels

Zie voor uitgebreide informatie: http://lintjes.nl/nieuws/zijne-majesteit-de-koning-ontmoet-ridders-militaire-willems-orde

Functieoverdracht MLD op vliegveld De Kooy

Op 30 oktober 2015 heeft KTZ Jaco de Bruin het vaandel van de MLD overgedragen aan CDR Gerhard Polet, de nieuwe groepsoudste van de Marineluchtvaardienst.
Deze functiewisseling was nodig omdat CDR Polet is benoemd tot Commandant van het Defensie Helikopter Commando (DHC). KTZ de Bruin is als Chefstaf van het DHC afgelost door een luchtmachtcollega.

Den Helder, 30 oktober 2015Functieoverdracht MLD op vliegveld De Kooy

In zijn afscheidsspeech keek KTZ de Bruin terug op de krap twee jaar waarin hij als groepscommandant MLD “vaandelhouder” is geweest. Hij was graag langer in functie gebleven, al zal hij ook in zijn nieuwe functie als Chef Kabinet van CZSK in de viering van 100 jaar MLD het nodige kunnen bijdragen. Hij stelde vast dat de verhouding tussen CZSK en CLSK inmiddels sterk is verbeterd, iets waaraan hij ook vanuit zijn nieuwe functie zal blijven werken. Er bestaan tussen beide organisaties weliswaar cultuurverschillen maar er zijn toch meer overeenkomsten dan verschillen. Verder keek hij met gepaste trots terug op de zeer geslaagde presentie van acht oud-VSQ320 bemanningsleden en het vaandel van de MLD bij de viering van 70 jaar D-day te Normandië afgelopen zomer. De Traditiekamer MLD kreeg een compliment voor haar ondersteuning en de professionele wijze waarop de geschiedenis van de MLD is vastgelegd, waardoor een zichtbare en tastbare verbinding bestaat tussen heden en verleden.
Cdr Polet was reeds van 2008-2011 vaandelhouder en voelde zich dan ook een beetje als Dirk Kuijt bij Feyenoord.

Marineman aan het roer op vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE EN RIJEN – Vliegbasis Gilze-Rijen krijgt voor het eerst in de geschiedenis een marineman als hoogste baas. Commandeur Gerhard Polet nam maandagmiddag het roer over van commodore Jan Willem Westerbeek. De overhandiging van het vaandel gebeurde in het bijzijn van onder meer bestuurders uit de regio en hooggeplaatste militairen uit binnen- en buitenland.

Gerhard Polet, zelf helikopterpiloot, is geen onbekende in Gilze en Rijen. Hij was namens de marine nauw betrokken bij de oprichting van het Defensie Helikopter Commando.Fly-by
Gilze-Rijen is met zestienhonderd medewerkers de grootste vliegbasis in Nederland. Alle typen toestellen die er zijn gestationeerd, maakten een fly-by over de basis.

Lezing Wies Platje

Tijdens de Donateursdag op 21 oktober 2015 heeft Wies Platje een voordracht gehouden over de Maritieme Inlichtingen Operaties  tijdens de Koude Oorlog. Een lezenswaardig relaas dat hier nog is in te zien.

MLD en AWACS

De MLD beschikt weliswaar niet meer over MPA’s , maar oud-Marpatters spelen nog wel degelijk een belangrijke rol met hun kennis en ervaring op het gebied van surveillance, namelijk bij de NATO AWACS.
Op dit moment zijn maar liefst 5 MLD-ers lid van een bemanning van een AWACS-crew die haar taak uitvoert vanaf de vliegbasis Geilenkirchen.

AwacsMLD
Van links naar rechts:
AOO Bart van Eijk, Flight Engineer
SMJR Hella Gort, Flight Engineer
KLTZ Jos Rozenburg, Navigator
SMJR Cor Bakelaar, Flight Engineer
AOO Willem van Dorp, Flight Engineer

militairen uit binnen- en buitenland.

Henk geef onze Orions terug!

De column uit “Onze Luchtmacht” waarin A.C. Tjepkema ex-minister Kamp vraagt onze Orions die nu meer dan eens nodig zijn, weer in te lijven. Zie hier!

Noord-Hollands Dagblad, Luchtvaart

Op 24 juli 2015 j.l. stond een aardig artikel over onze Traditiekamer in het Noord-Holland Dagblad.
Volg deze link.

Nederlandse marinevliegers in de Fleet Air Arm gedurende WOII en daarna

In de Vliegende Hollander van deze maand staat een zeer lezenswaardig artikel over Nederlandse marinevliegers in de Fleet Air Arm gedurende de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna:
https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2015/06/vervlogentijden

Uitreiking postume decoraties LTZ 2OC G. Smelik

Uitreiking postume decoraties LTZ 2OC G. Smelik aan mevrouw Joke Kok-Brandt door CDR b.d. drs. C.D.M.J. Leebeek
Op 12 augustus 1957 stond een vlucht gepland met de Martin Mariner P 312 om naar de Ok Sibil vallei – in het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea – te vliegen om daar goederen af te werpen ter bevoorrading van een constructieploeg die een airstrip in de Ok Sibil vallei moest aanleggen ter ondersteuning van een geplande expeditie naar het nog tamelijk onbekende Sterrengebergte. Met behulp van honderden Papoea’s werd in de vallei op een geselecteerde locatie een strook grond vrijgemaakt van zijn natuurlijke begroeiing, ontdaan van de bovenste veenlaag en versterkt met stenen uit de rivier. Deze primitieve vliegveld-constructieploeg werd vanuit de lucht bevoorraad door vliegtuigen van de “Kroonduif” en van de Marineluchtvaartdienst. De ovaalvormige Ok Sibil vallei was vooral tussen 07.00-11.00 u meestal vrij van wolken; later op de dag zat de vallei vaak dicht met bewolking. De niet ongevaarlijke afwerpprocedure dwong de vliegers de vallei volgens de grootste diagonaal in te vliegen, de lading af te werpen en er daarna met vol vermogen weer uit te klimmen. Het vliegtuig de Mariner P 312 – afkomstig van het marinevliegkamp Biak – startte ’s morgens vanaf het vliegveld Mopah bij Merauke met zéér slecht zicht en verongelukte bij de start. De bemanning die bestond uit zeven koppen, alsmede twee van de drie meevliegende lokale politieagenten kwamen daarbij om het leven. Onder de slachtoffers was de 2e vlieger: luitenant ter zee vlieger der tweede klasse oudste categorie Gerard Smelik, de toenmalige echtgenoot van Joke Brandt. Haar verdriet was verpletterend. De begeleiding door de KM van de weduwe en haar jonge gezin was onpersoonlijk en – gemeten naar huidige maatstaven – nagenoeg nul. Het verhaal van het ongeval in Merauke was en bleef onbekend.
Na zijn pensionering is door Kees Leebeek – als historicus en oud-marineman – onderzoek gedaan naar het tijdperk Martin Mariner. Dat heeft geleid tot een boek waarin de tragische geschiedenis van deze amfibische vliegboot bij de KM wordt beschreven. Dit leidde als verwacht bij de nabestaanden tot veel reacties. Het tragische verleden dat zo vele jaren was verdrongen kwam weer tot leven.
Dankzij de persoonlijke inzet van Kees Leebeek konden onlangs bij haar thuis postuum de onderscheidingen waar LTZ Smelik recht op had worden uitgereikt aan zijn weduwe: het “Ereteken voor Orde en Vrede” en het “Nieuw-Guinea Herinneringskruis”. De onderscheidingen werden bij ministeriële beschikking postuum aan Smelik toegekend “als blijk van waardering voor zijn inzet in buitengewone en moeilijke omstandigheden in Nederlands-Indië (Ereteken voor Orde en Vrede) en in Nieuw-Guinea (Nieuw-Guinea Herinneringskruis)”.

Vliegtuigongeval Avenger 028

In de Alle Hens uitgave 02 van 2015 is een interessant en lezenswaardig artikel opgenomen over het vliegtuigongeval op 25 februari 1960 met de Avenger 028 waarbij vliegtuigmaker-konstabel 1 Louis Coenraad omkwam.
Klik hier voor de link naar het artikel.

top

2014

Werkgroep Valkenburg

 

Binnen onze organisatie bestaan diverse werkgroepen, die aangestuurd worden door het bestuur. De nieuwste loot aan deze tak is de Werkgroep Valkenburg.
De prikkel hiervoor was het feit dat de reeds lang verwachte ontmanteling van het MVKValkenburg binnenkort een aanvang zal nemen. Daarmee wordt een volgende stap gezet naar de omvorming van het voormalige vliegkamp tot een woonwijk met bijna 5000 huizen, gebouwen, bebossing, waterpartijen enz. Het (concept)plan hiervoor kunt u vinden op de website van de gemeente Katwijk (het ontwikkelingsplan voor “de locatie Valkenburg”).
Maar wordt alles afgebroken of blijft er nog iets staan wat aan ons Valkenburg herinnerd? De voorlopige plannen gaan uit van het behoud van de verkeerstoren, het helofytenveld en een hangaar. Maar zullen toekomstige namen in de woonwijk (denk aan straatnamen, pleintjes enz) nog herinneren aan het roemruchte vliegveld met een veelbewogen historie?
Allemaal vragen waarover de komende jaren moet worden nagedacht en gesproken .
Om ervoor te zorgen dat er niet alleen vanuit de omwonenden (b.v. via de historische vereniging Oud Valkenburg) ideeën worden geventileerd, maar ook de stem wordt gehoord van de vele generaties MLD-ers die jarenlang lief en leed hebben gedeeld op het MVKV, heeft de Traditiekamer MLD de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Katwijk voorgesteld om namens haar achterban mee te denken en voorstellen te doen. Het is van belang dat onze (MLD-)mening eenduidig en vooraf goed afgestemd wordt geventileerd. Eendracht maakt immers macht. Onze stichting met 500 donateurs heeft een solide draagvlak in de MLD, jong en oud zijn vertegenwoordigd uit alle rangen en standen, militairen en burgers. De stichting beschikt met haar vele vrijwilligers en donateurs (waaronder historici) over een uitgebreid netwerk met grote expertise in de geschiedenis van de Marine Luchtvaartdienst, zodat historisch verantwoorde voorstellen kunnen worden gedaan die goed aansluiten bij de MLD-tradities.
De voorzitter van de Werkgroep Valkenburg (bij voorkeur een oud-commandant van MVKV) is momenteel cdr. b.d. drs. Kees Leebeek. Belangstellenden voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden op traka@vandijksr.nl

Afscheid MVK Valkenburg

In de NRC van 9 december 2014 is een artikel geplaatst waarbij Frans en Erik Kopp (vader en zoon, oud commandanten MARPAT/MVKV) terugblikken aan de vooravond van het ontmantelen van het het voormalige MVKV.
Het betreffende artikel kunt u hier inzien.

Boekbespreking : Een sterk mens, Willem van Prooijen, 1898-1978

De dochter van Willem van Prooijen heeft een lezenswaardig boek over haar vader, oorlogscommandant in de Oost en Commandant Vliegtuigsquadron 321, geschreven.
De recensie door Kees Leebeek is hier in te zien.

top

2013

Koos van den Berg Koninklijk onderscheiden 

Adjudant KLu b.d. J. (Koos) van den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem op 7 november 2013 in de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst op het MVK de Kooy onder grote belangstelling van een groot deel van de bijna 500 donateurs uitgereikt door de burgemeester van Den Helder, dhr. Koen Schuiling. Dhr. van den Berg ontving de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan de opbouw en professionele expositie van de collectie, bestaande uit vele fotopanelen, een aantal vliegtuigen (waaronder sinds kort de Lynx 278), modellen en mock-ups en tal van gebruiksvoorwerpen voorwerpen en boeken uit de roemruchte geschiedenis van de MLD. Adj. van den Berg coördineerde de afgelopen twintig jaar de werkzaamheden van de vele vrijwilligers. De door hem in het verleden opgedane kennis en ervaring als medewerker van het Militaire Luchtvaartmuseum kwam daarbij zeer van pas.

KoosON-2

top

2011

Onthulling plaquette nagedachtenis verongelukte Dakota 079 van VSQ321 te NNG

Precies vijftig jaar na het tragische ongeval met de Dakota 079 van de Marineluchtvaartdienst, onthulden nabestaanden op zondag 2 januari 2011 een gedenkplaat voor de bemanning. Dit gebeurde tijdens een sobere en indrukwekkende herdenking bij het nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond.

In de avond van 2 januari 1961 verloren LTZ2OC Benno Smits, SGTV Reinder Mulder, SGTVGMRA Gerrit Bontius, KPLVGMR (V) Frits Immers en KPLVGMRKNST Rinus van de Wiel bij Biak in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea het leven toen een met de hand gelanceerde parachutefakkel voortijdig tot ontbranding kwam waardoor aan boord van de Dakota brand uitbrak. De daarop volgende poging om een noodlanding op zee te maken werd hen noodlottig. De lichamen van Smits, Bontius en Van de Wiel konden worden geborgen. Mulder en Immers zijn ondanks een intensieve zoekactie niet meer teruggevonden.

Excuses
De vertegenwoordiger van de commandant der zeestrijdkrachten, KTZ Wolter Sillevis Smitt zei in zijn openingstoespraak dan ook tot de nabestaanden, “Vijf jonge marinemannen werden die dag weggerukt uit het leven, uit uw leven…”. Over het indertijd informeren van de nabestaanden zei hij, “In de jaren na het ongeval heeft de onzekerheid over wat er gebeurd is, veel te lang geduurd. Ook was er niet de aandacht voor u als nabestaanden, voor uw terechte gevoelens van boosheid, onbegrip en vertwijfeling, die wij nu vanzelfsprekend vinden. Ik bied u daarvoor, namens de Koninklijke Marine, mijn welgemeende excuses aan.”

Onthulling
Nadat de voormalige Dakota van ZKH Prins Bernhard als eerbetoon drie low passes over het Indië-monument had gemaakt onthulden de nabestaanden, door het wegnemen van de nationale driekleur, de gedenkplaat. Vervolgens hielden de weduwe van Rein Mulder en de dochter van Gerrit Bontius emotionele toespraken. Samen waren ze het er over eens dat het wel heel lang heeft geduurd voordat er enige mededeling werd gedaan over het verloop van het tragische ongeval. “Ik heb daar 49 jaar op moeten wachten,” zei mevrouw Mulder. De nabestaanden waren het er over eens dat met de onthulling van de gedenksteen eindelijk eer werd gedaan aan de omgekomen bemanning. Als slot van de ceremoniële onthulling legden onder andere vertegenwoordigers van de Koninklijke Marine, de reünistenvereniging van de Koninklijke Luchtmacht en van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst een krans bij de gedenkplaat. Daarnaast brachten familie, vrienden en oud collega´s een bloemenhulde.
Na het uitspreken van het gebed voor de marinevlieger door een vlootpredikant en het spelen van de Last Post, hielden de aanwezigen één minuut stilte. De onthulling van de plaquette, exact vijftig jaar na het tragische ongeval, markeerde een belangrijk moment voor de nabestaanden. Niet eerder vond in Nederland een herdenkingsdienst plaats voor de bemanning van Dakota 079.
Naast de nabestaanden waren ruim honderd oud collega’s van Klu, KM en actief dienenden getuige bij de onthulling, die werd gehouden bij een onttakeld Indië-monument waarvan enige weken ervoor door vandalen een groot deel van de bronzen gedenkplaten was gesloopt en meegenomen.

P1010892  P1010897 P1010893

top

2009

MLD-gedenkplaten onthuld in Surabaya

Op donderdag 12 maart 2009 onthulde commandeur Erik Kopp, een nieuw monument op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Op het monument zijn twee bronzen platen aangebracht met de namen van 98 militairen van de Marineluchtvaartdienst, die omgekomen zijn in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea en van wie de laatste rustplaats niet meer aanwijsbaar is. Vervolgens plaatste hij ter nagedachtenis van de slachtoffers een krans bij het monument. Namens de Oorlogsgravenstichting legden de heren Mr. R.S. Croll en P.C. van der Graaf, respectievelijk president en algemeen directeur van de Stichting. Met het herdenkingsmonument kregen de omgekomen marinemannen, voor wie geen graf kon worden ingericht, alsnog een plek daar waar zij herdacht kunnen worden. Het monument was een initiatief van de Oorlogsgravenstichting. De naamlijst is opgesteld in nauwe samenwerking met de Traditiekamer MLD en KLTZ Jos Rozenburg.

De heer P. Steenmeijer, directeur Indonesië van de Oorlogsgravenstichting, verwelkomde 30 belangstellenden op het ereveld. Onder de aanwezigen waren de heer Boenandir, een stoker-olieman van Hr.Ms. De Ruyter, en overlevende van de Slag in de Javazee op
27 februari 1942, Gerrit van Blokzijl, voormalig vakofficier vlieger van de MLD en tegenwoordig werkzaam in Indonesië.

Na de onthullingsplechtigheid nodigde de heer Steenmeijer de aanwezigen uit om een rondgang over het ereveld te maken. De rondgang voerde langs de monumenten waarop sinds 2006 namen van oorlogsslachtoffers zijn aangebracht van wie de laatste rustplaats niet aanwijsbaar is. Nabestaanden van deze slachtoffers hebben nu eindelijk een plek waar zij hun bloemen kunnen plaatsen.

MLD-gedenkplaat1  MLD-gedenkplaat2

top

2007

Aanbieding horloge (oorlogsbuit) op donateursdag 24 oktober 2007

Op 24 oktober 2007 heeft Rein Lub het horloge dat in mei 1962 hem als “oorlogsbuit” werd aangeboden aan de Traditiekamer geschonken.
Zijn daarbij gehouden toespraak waarin hij de geschiedenis daarvan belicht kunt u door hier te klikken nog eens nalezen.

4787mini

Gedenkzuilen te Soesterberg voor alle omgekomen Nederlandse militaire luchtvarenden

In september 2007 zijn op de vliegbasis Soesterberg (de bakermat van de Nederlandse militaire luchtvaart) vijf gedenkzuilen onthuld met de namen van alle bemanningsleden die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen met een toestel van de KLu (in totaal 267 personen).

zuilen01  zuilen02

Inmiddels is het aantal zuilen fors uitgebreid en op 27 mei 2010 onthuld (zie foto’s hierboven), waardoor de namen konden worden vermeld van alle Nederlandse militairen die tijdens een dienstvlucht als lid van een vliegtuigbemanning met een militair toestel om het leven zijn gekomen sedert het begin van de militaire luchtvaart. Het betreft personeel van de drie bloedgroepen in de Nederlandse Militaire Luchtvaart:
– de LVA (Luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht, na de oorlog omgevormd tot de
KLu) sedert 1913
– de Marine Luchtvaartdienst sedert 1917
– De LVA van het KNIL sedert 1914

In totaal gaat het om 1213 personen (416 MLD, 433 KLu en 364 KNIL) die aan de gestelde criteria voldoen.
Let wel: vermeld zijn alleen personen met de NL nationaliteit die zijn omgekomen als direct gevolg van een luchtvaartongeval tijdens een geautoriseerde dienstvlucht met het (militaire) toestel waarin zij dienden als bemanningslid of waarin zij onmisbaar waren voor de vluchtuitvoering.

Als bron voor de MLD-lijst heeft de “ Gedenkrol MLD ” gediend, opgesteld door KLTZ Jos Rozenburg m.m.v. KLTZ b.d. Ivan Krijns en CDR b.d. Anne van Dijk. Laatstgenoemde heeft met CDR b.d. Kees Leebeek ook de selectie uitgevoerd aan de hand van de voor het monument gestelde criteria. Het NIMH (Nederlands Militair Instituut voor Historie) is als onafhankelijk wetenschappelijk instituut met de eindcontrole van alle namen en overlijdensdata belast die voorkomen in haar archieven.

Bezoeken monument.
Na 11 december 2014, de opening van het ernaast gelegen  nieuwe Nationaal Militair Museum, is het monument vrij toegankelijk.

top