Op donderdag 2 september heeft KTZ J. (Hans) Veken het vaandel van de Marineluchtvaartdienst op het Maritiem Vliegkamp de Kooy overgedragen aan de nieuwe groepsoudste MLD, tevens chefstaf van het Defensie Helikopter Commando, KTZ C. (Niels) Kleingeld.
De vaandeloverdracht vond plaats in de beste tradities van de MLD: de Marinierskapel speelde o.a. de MLD-mars en na afloop een flypass van 2 NH-90’s.
Aan het eind van de ceremonie werd door CZSK VADM Kramer het Zilveren Ereteken voor Verdienste aan AOOTDV Henri Zuiderduin uitgereikt vanwege het zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk te hebben gemaakt als Chef der Equipage Marine Luchtvaart Dienst.