Op 8 januari j.l. is Adj. b.d. KLu J. van den Berg (Scheveningen 22 april 1939)
overleden.
Koos was een van de vrijwilligers van het eerste uur bij de Traditiekamer MLD
in opbouw, waar hij wegens zijn grote kennis van de militaire luchtvaart al snel
een leidende rol kreeg bij de inrichting van de Vreedehal. Hij werkte daarbij
intensief samen met Bob de Wit, Wim Giel Wijnand Viergever en Bill Boon en
was twintig jaar een belangrijk aanspreekpunt voor “de Traka”. Voor zijn grote
verdiensten ontving hij een koninklijke onderscheiding.
Het verlies van zijn ooit zo goede geheugen in zijn laatste levensjaren viel hem
zwaar, evenals de wetenschap dat zijn vrouw Ans (zij waren vlak voor de Kerst
60 jaar getrouwd) leed aan een ongeneeslijke ziekte. Een week na zijn
overlijden overleed ook zij.
Van Koos is in besloten kring afscheid genomen.
Wij bewaren de beste herinneringen aan deze bescheiden en markante collega.
Anne
Zie hier voor een In Memoriam