MLD Herinneringsmunt No 1 postuum toegekend aan AOOTDV b.d. Herman Witteveen

Op 20 maart 2019 werd de eerste Herinneringsmunt MLD door de Chef der Equipage MLD uitgereikt aan de weduwe van de helaas al overleden Herman Witteveen. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn kinderen en de vrijwilligers van de Traditiekamer MLD.
                     

De oorkonde behorende bij de toekenning vermeldt:
MLD herinneringsmunt No 01
toegekend aan:
Adjudant Onderofficier TDV (b.d.) Herman Witteveen
wegens het excellente ambassadeurschap voor de Marine Luchtvaartdienst als vrijwillig medewerker en gastheer van de Traditiekamer MLD.
Met deze herinneringsmunt geeft de Groepsoudste Marineluchtvaartdienst een tastbare blijk van waardering aan personeel dat zich onderscheidt door verantwoordelijkheidsbesef, doorzettingsvermogen en loyaliteit.
08 maart 2019
was getekend
KTZ J. Veken, Groepsoudste MLD en AOOTDV H.W.A. Zuiderduin, Chef der Equipage MLD