Den Helder, 2 oktober 2021

Beste vrienden van de Traditiekamer MLD,

Eind juli berichtten we u dat de donateursdag 2021 geen doorgang kan vinden.

Helaas is dat nog steeds het geval en we hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen treffen.
Het spijt ons zeer u geen beter bericht te kunnen sturen en danken u voor uw niet aflatende steun.