Op 5 februari j.l. heeft Dirk Megchelse zijn functie als coördinator/aanspreekpunt voor MLD-veteranen overgedragen aan oud-Marpatter Rob Varkevisser. Rob – die nog een drukke baan heeft – is nu bestuurslid van de St. Vrienden van de MLD, de zusterstichting van de St. Vrienden van de Traditiekamer die in MiLU-verband zorgt voor de belangenbehartiging van MLD-veteranen en postactieven.

Deze functiewisseling ging gepaard met enig ceremonieel waarbij Dirk de MLD-vlag via de voorzitter overdroeg aan zijn opvolger. Uit handen van de Chef der équipage van de MLD Adj. Henri Zuiderduin ontving hij de Erepenning van de MLD wegens zijn langdurige inspanningen om de presentie te verzekeren van MLD-veteranen en oudgedienden bij tal van ceremonies.

In Nieuwsbrief 2020 kunt u meer over de loopbaan van Dirk en zijn MLD-activiteiten lezen.