Laatste update 9 november 2019

DE LAYOUT VAN DEZE WEBSITE WORDT BINNENKORT GEWIJZIGD. HET IS MOGELIJK DAT DE WEBSITE TIJDELIJK MINDER TOEGANKELIJK IS.

Door op onderstaande titels van artikelen te klikken gaat u direct naar het betreffende artikel

Donateursdag 2 oktober 2019

Op 2 oktober 2019 meldden zich 210 donateurs bij de Traditiekamer op het Maritieme Vliegkamp de Kooij voor de jaarlijkse Donateursdag.
Hiermee waren zowel het auditorium als de Kramerhal maximaal gevuld.
Dit jaar was een lustrumjaar, want de SVTKMLD bestaat 25 jaar.

De voorzitter CDR b.d. Anne van Dijk stond hierbij stil en nam tevens twee bijzondere herinneringsvoorwerpen in ontvangst. De heer Muis bood het grafkruis aan van de in begin mei 1940 neergeschoten MLD-officier vlieger Jan Uytenhoudt. Dit grafkruis zal permanent worden tentoongesteld bij de stiltehoek van de Traditiekamer.
Het tweede herinneringsvoorwerp was de zogenaamde “Gin-pennant” van de longroom van het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman, R 81. Dit vaantje, waarmee werd aangegeven wanneer er een rondje werd gegeven, is tijdens de uitdienststelling van dit schip aangeboden aan de destijds langst geplaatste officier LTZ T Peutz, die de katapultofficier was. KTZ t b.d. Frans Koch bood het namens hem aan.

KTZ Hans Veken, groepsoudste van de MLD, gaf een uitgebreid beeld van de huidige en toekomstige situatie van de NH-90. Het toestel voldoet goed. Met kijkt al naar de volgende block-update en verder in de toekomst. Hij toont tenslotte beelden van een tilt-rotor vliegtuig en een helikopter met een duw-propeller, waarbij de voordelen van een helikopter en een vast-vleugelig vliegtuig zijn gecombineerd.

Een van de markantste MLD vliegtuigen, de Dornier Do-24-K, werd door KTZ b.d. Willem Visée op de hem kenmerkende wijze in de schijnwerper gezet. Zijn schets van de levensloop van deze destijds vooruitstrevende vliegboot met uitstekende vlieg- en vaareigenschappen werd met grote belangstelling gevolgd.

Een persoonlijke noot ontbrak niet op deze dag. Bestuurslid Jacques Bierens werd door de voorzitter in het zonnetje gezet vanwege zijn verdienste voor de stichting. Na vele jaren bestuurslid te zijn geweest heeft hij de wens te kennen gegeven het iets kalmer aan te willen doen. Jacques blijft zijn taken als collectiebeheerder en “chef der equipage” uitvoeren.
Zoals gewoonlijk was de reünie-sfeer in hoge mate aanwezig. Tijdens de koffie bij binnenkomst, de borrel en de traditionele rijstmaaltijd werden oude en nieuwe verhalen en herinneringen uitgewisseld.

Na de lunch vond in het auditorium de drukbezochte boekbespreking plaats van het boek “Breguet Atlantic” van de schrijver Martin de Boer, de uitgever is Geromy. Een van de bemanningsleden van het eerste uur van dit toestel, KLTZ b.d. Hans Bax hield een boeiend verhaal over de wijze waarop het toestel, na aanvankelijke moeilijkheden bij de aflevering door de MLD in gebruik werd genomen. Zijn eindoordeel over dit toestel was, ondanks de drie grote ongelukken, positief.

Voor een foto impressie van deze dag zie hier.

Marinekalender 2020

Met Jan Kaauw, oud-marineman en sedert enige tijd de samensteller en uitgever van de Marinekalender is afgesproken dat de Traditiekamer MLD jaarlijks een van de twaalf maanden zal vullen met wetenswaardigheden over de Marineluchtvaartdienst.
De verkoop van de Marinekalender geschiedt op nonprofit basis waarbij de winst jaarlijks aan een maritiem doel wordt geschonken. Dit jaar komt deze ten goede aan de Stichting Bonaire (zie http://stichtingbonaire.nl/zr-ms-bonaire/)
In 2021 is de Traditiekamer MLD aangemerkt als goed doel.
U kunt de kalender is op twee manieren bestellen:
Via de website van Onze Vloot:
https://onzevloot.weebly.com/marine-kalender-2020.html
Via de website van de Marinekalender: http://mk.levendwateralmanak.nl/
De kalenders zullen worden verstuurd met postzegels van eigen ontwerp (dit jaar KM-wapenemblemen). De kosten bedragen 12€.
Op de donateursdag van de Traditiekamer MLD op 2 oktober a.s. is het eveneens mogelijk de Marinekalender 2020 te kopen.

Nationale Veteranendag 2019

Voor het eerst was de Stichting Vrienden van de Traditiekamer/Stichting Vrienden van de MLD met een stand vertegenwoordigd op de Nationale Veteranendag op het Malieveld van Den Haag. Voor velen was onbekend dat de Stichting Vrienden van de MLD ook de MLD veteranen vertegenwoordigt in de MILU, de overkoepelende belangenbehartigingsorganisatie voor veteranen uit de militaire luchtvaart. Deze dag stond in het teken van vredesoperaties, in onze stand waren de operaties waaraan de MLD heeft deelgenomen op fotopanelen weergegeven.  Het was een warme dag, de organisatie en verzorging waren prima, er heerste een gezellige sfeer, het defilé was indrukwekkend en de Fly-Past werd strak uitgevoerd door de vooropvliegende NH-90.

de stand en de bemanning

het defilé ,de MLD vlag werd gedragen door Rob Varkevisser
(foto:Marco Ferrageau)

Nieuwsbrief 2019

Voor de digitale  Nieuwsbrief 2019 klik hier
De papieren Nieuwsbrief is ook aan alle donateurs verstuurd.

       RABO bank clubkas campagne

Rabobank Kop van Noord-Holland draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom hebben zij € 225.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Wij waren een van de gegadigden. Dankzij uw stemmen hebben wij € 167,33 ontvangen van de Rabobank. Hartelijk dank voor uw medewerking

Marinekalender

Zoals velen van u misschien weten verschijnt jaarlijks de Marinekalender. Daarnaast wordt door de samensteller een website in stand gehouden met vele interessante onderwerpen ouit de geschiedenis van de de KM.
In deze kalender zal vanaf volgend jaar een maand worden gereserveerd voor een bijdrage uit de historie van de Marineluchtvaartdienst. De tekst hiervan zal worden aangeleverd vanuit de Traditiekamer MLD.
Meer informatie kunt u vinden met de link http://mk.levendwateralmanak.nl/

Lange afstands patrouillevliegtuigen

Een aantal vlag- en hoofdofficieren van de Koninklijke Marine buiten dienst, hebben een opiniërend artikel geschreven met het doel de discussie te starten over de thans ontbrekende langeafstandsverkenningscapaciteit van de Nederlandse krijgsmacht.
Klik hier voor het genoemde artikel.

Eerste MLD herinneringsmunt uitgereikt

Kranslegging MLD monument in Indonesië

De donateursdag 2019 is op 2 oktober ! (ipv van eerder vermelde datum)

MLD veteraan Eduard Jacob overleden, zie artikel in de Vliegende Hollander

Onze Stichting werkt conform een privacy-protocol. U kunt het privacyprotocol hier inzien/downloaden.

De Albatros, personeelsblad voor de MLD, editie 2, najaar 2018. Klik hier!

Foto impressie Donateursdag 2018, klik hier!

Nieuw Personeelsblad MLD (Albatros), uitgave MVKK, klik hier

Boek  “Een eeuw Marineluchtvaartdienst”

Toezenden Defensie bladen
———————————————————————————————

MLD Herinneringsmunt No 1 postuum toegekend aan AOOTDV b.d. Herman Witteveen

Op 20 maart 2019 werd de eerste Herinneringsmunt MLD door de Chef der Equipage MLD uitgereikt aan de weduwe van de helaas al overleden Herman Witteveen. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn kinderen en de vrijwilligers van de Traditiekamer MLD.
De oorkonde behorende bij de toekenning vermeldt:
MLD herinneringsmunt No 01
toegekend aan:
Adjudant Onderofficier TDV (b.d.) Herman Witteveen
wegens het excellente ambassadeurschap voor de Marine Luchtvaartdienst als vrijwillig medewerker en gastheer van de Traditiekamer MLD.
Met deze herinneringsmunt geeft de Groepsoudste Marineluchtvaartdienst een tastbare blijk van waardering aan personeel dat zich onderscheidt door verantwoordelijkheidsbesef, doorzettingsvermogen en loyaliteit.
08 maart 2019
was getekend
KTZ J. Veken, Groepsoudste MLD en AOOTDV H.W.A. Zuiderduin, Chef der Equipage MLD

 
Een kopie van de oorkonde met foto van Herman Witteveen kreeg een plaats in de Traditiekamer.

top

Boek  “Een eeuw Marineluchtvaartdienst”

De Marineluchtvaartdienst is opgericht op 18 augustus 1917.

Sedert 2008 is de Marineluchtvaartdienst onderdeel van het Defensie Helikopter Commando, waarvan de maritieme NH-90 helikopters opereren vanaf het Maritiem Vliegkamp De Kooy, vlakbij de thuisbasis van hun voornaamste klant: de vloot. Een groepsoudste MLD is belast met de vaandelverplichtingen en specifieke MLD-aangelegenheden. Momenteel is dat commandeur Gerhard Polet, de huidige commandant van het DHC te Gilze Rijen.

In verband met het 100-jarig jubileum hebben een aantal prominente oud-MLDers (Kees Leebeek, Arie van der Hout, Kees Bakker en Anne van Dijk) in opdracht van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de MLD een alomvattend boek geschreven over de enerverende geschiedenis van dit voormalige marineonderdeel.

In Een eeuw Marineluchtvaartdienst wordt een onbelemmerde blik achter de schermen geboden, waardoor vele gebeurtenissen en beslissingen worden verhelderd. Het boek is wetenschappelijk verantwoord, maar geschreven in toegankelijke taal en bevat veel, vaak unieke, foto’s. Bovendien wordt het doorspekt met zogenaamde sea stories, waarin de soms dramatische belevenissen van de maritieme luchtvarenden en het grondpersoneel centraal staan. De omslag en enig binnenwerk is ontworpen door de bekende kunstenares Leentje Linders. Gijs Dragt heeft gezorgd voor een prachtige, uitgebalanceerde vormgeving.

De getoonde voorzijde van het boek toont slechts de helft van de compositie die Leentje Linders heeft gemaakt. De gehele compositie ziet er als volgt uit (vlnr. achterzijde, rugzijde en voorzijde)
Toelichting:
De omslag is een collage van gestileerde afbeeldingen uit de geschiedenis van de Marineluchtvaartdienst, met daarin centraal het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman dat ooit het middelpunt was van de naoorlogse Marine. Daaromheen is een selectie van beeldbepalende objecten uit de MLD-historie afgebeeld: vliegtuigen, vliegboten, helikopters en het wapenschild. Aan de voorzijde rechtsonder zijn de mensen uitgebeeld die de MLD hebben gedragen en die de rode draad vormen in het boek. Op de achterzijde de NH90, waarmee de hernieuwde MLD de toekomst tegemoet gaat. De compositie is gedrukt op de huidplaat van een Orion.

De stevig gebonden, luxe uitgave van ruim 450 bladzijden in hard cover met leeslint is  medio september verschenen bij uitgeverij Geromy (www.geromybv.nl).

Het eerste exemplaar is tijdens de MLD-reünie op 15 september op de Kooy aangeboden aan de Commandant Zeestrijdkrachten en de groepsoudste MLD, die beiden ook een voorwoord schreven. Aansluitend is het boek ook in onze toko te koop.

Voor het aanschaffen/bestellen van deze stevig gebonden, luxe uitgave van ruim 450 bladzijden in hard cover met leeslint zie onze pagina Toko artikelen

top

Collectiebeheer

In 2016 is begonnen met een nieuw collectie beheersysteem om na een goede inventarisatie van onze collectie, bibliotheek, foto archief en documenten al deze items op verantwoorde wijze te beheren.
Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dit op het internet te publiceren. Zie onze pagina “Collectie Beheer” of volg de link in het menu boven in de pagina.

top

top

Toezenden Defensie bladen

Per 1 april 2015 is er wegens bezuinigingen gestopt met de uitgave van defensiebladen zoals de Alle Hens.
>> De bladen zijn nog wel per E-mail verkrijgbaar.
>> Belangstellenden kunnen zich via de website
https://abonneren.rijksoverheid.nl registreren en aanvinken welke bladen zij periodiek per mail willen ontvangen, bv. Alle Hens, Vliegende Hollander, Legerkoerier en de Defensiekrant.

top