Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst
De Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst heeft zich ten doel gesteld het behoud Maritiem Luchtvaarthistorisch Erfgoed in al zijn facetten te ondersteunen.
Daartoe steunt zij de Commandant van het Marinevliegkamp De Kooy in het in stand houden en uitbreiden van een collectie betreffende de Marineluchtvaartdienst en in de recreatieve, educatieve en public-relations taak.

                                          


De Stichting tracht haar doel te bereiken o.a. door 

- het bijeenbrengen van gelden (donaties, subsidies, schenkingen, gelegenheidsenveloppen etc.), 
- het in eigendom of in bruikleen verwerven van voorwerpen waarmee de collectie kan worden uitgebreid, 
- het initiŽren van tentoonstellingen, excursies, voordrachten en/of publicaties,
- het organiseren van donateurs- en themadagen. 

                                                                       


Via de aan de linkerzijde geplaatste knoppen kunt u de diverse pagina's met informatie bezoeken.